Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Privacy Statement

Rev 03, May 16, 2018

Additional Languages

As additional languages and translations of this Privacy Statement become available, we will update the links to those versions below.

LANGUAGES
Chinese (Simplified)GermanPortugese
CzechItalianRussian
DanishJapaneseSpanish (Latin America)
DutchNorwegianSpanish (Spain)
FinnishPolishSwedish
FrenchEnglanti 

TIETOA MEISTÄ JA TÄMÄN SELOSTEEN SOVELTAMISESTA SINUUN

Me nVentillä uskomme, että luottamus on tärkeintä kaikissa suhteissa.Tässä selosteessa kuvataan henkilötiedot, joita nVent saattaa kerätä sinusta verkkosivustojen, sovellusten tai muiden keinojen kautta, miten me voimme käyttää näitä tietoja, ja muita tähän liittyviä tietoja, jotka käyttäjän on tärkeää tietää.

Me nVentillä uskomme, että turvallisemmat järjestelmät suojaavat maailmaa tehokkaammin.Tarjoamme asiakkaillemme yhteyksiä ja suojaa nerokkaiden sähköisten ratkaisujen avulla.Tämä tietosuojaseloste on osoitus siitä, että asiakkaidemme, liikekumppaniemme ja muiden, jotka jakavat henkilötietojaan kanssamme, luottamuksen ansaitseminen ja säilyttäminen merkitsee meille paljon.Seuraavassa kuvataan henkilötiedot, joita nVent saattaa kerätä sinusta verkkosivustojen ja/tai sovellusten (”online-käyttöliittymät”) tai muiden keinojen kautta, miten me voimme käyttää näitä tietoja, ja muita tähän liittyviä tietoja, jotka käyttäjän on tärkeää tietää.

Tässä selosteessa ”nVent” tarkoittaa nVent Electric plc:tä ja sen tytäryhtiöitä, jokaista erikseen.Lisätietoja rekisterinpitäjän henkilöllisyydestä on jäljempänä kohdassa ”Ota yhteyttä”.

MITÄ TAPAHTUU, JOS ET ANNA HENKILÖTIETOJASI NVENTILLE?

Yleinen periaate on, että suostumuksen antaminen ja tässä tarkoitettujen henkilötietojen toimittaminen on täysin vapaaehtoista

Jos et anna suostumusta tai henkilötietoja, tai peruutat suostumuksesi henkilötietojen käsittelylle, sinulle ei yleensä aiheudu haittaa.On kuitenkin tilanteita, joissa nVent ei voi ryhtyä toimiin ilman tiettyjä henkilötietoja, esimerkiksi sen takia, että henkilötietojasi tarvitaan tilauksesi käsittelemiseksi tai web-tarjouksen tai uutiskirjeen toimittamiseksi sinulle.Tällaisissa tapauksissa nVent ei valitettavasti voi toimittaa sinulle pyytämääsi ilman asiaankuuluvia henkilötietoja.

KERÄÄMIEMME HENKILÖTIETOJEN TYYPIT

Kun nVent kerää henkilötietojasi, keräämme tietoja, jotka ovat olennaisia ja riittäviä ja jotka eivät ole liian laajoja siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty.Näihin tietotyyppeihin voivat sisältyä yhteystiedot, viestintä- ja maksutiedot, demografiset ja markkinointitiedot, verkkosivustolle olennaiset tiedot ja muun tyyppisiä henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty.

Tässä ovat henkilötietojen tyypit, joita voimme kerätä tai luoda sinusta.

 • Yhteystiedot, kuten nimi, ammattinimike, puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite.
 • Viestintätiedot, jotka olet jättänyt, kuten tilaukset, kysymykset ja palautteet.
 • Demografiset tiedot, kuten kieli, ikä ja sukupuoli.
 • Markkinointimieltymykset, kuten sähköpostitilaus ja tiheysmieltymykset.
 • Maksutiedot, kuten luottokorttitiedot ja tilitiedot. 
 • Sivustotiedot, joita käytetään sivuston käytön helpottamiseen, kuten sisäänkirjautumistiedot ja tekniset tiedot.
 • Muut tiedot, kuten tuotteen käyttöä koskevat tiedot ja sovellustiedot, käyttämäsi selain, sijaintisi ja muut paikkatiedot, verkkosivusto, josta tulet ja verkkosivusto, jossa vierailet poistumisesi jälkeen, ja sosiaalisen median tiedot.

nVent ei yleisesti kerää arkaluonteisia henkilötietoja, ellei se ole lain mukaan sallittua tai siihen ole nimenomaista suostumustasi. nVent hyväksyy nimenomaisen suostumuksesi tällaisten tietojen käyttöön tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla tai pisteessä, jossa luovutit tiedot.

MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Voimme kerätä, luoda ja ottaa huomioon sinua koskevia henkilötietoja eri lähteistä, mukaan lukien suoraan sinulta, tekniikkojen, kuten evästeet, avulla ja kolmansilta osapuolilta.

Tässä ovat tavat, joilla voimme kerätä tai luoda tietoja sinusta.

 • Tiedot suoraan sinulta.Voimme kerätä henkilötietoja suoraan sinulta eri lähteiden kautta, kuten puhelimitse, sähköpostitse, online-käyttöliittymiemme kautta (mukaan lukien verkkojuttelutoiminnot ja yhteydenottolomakkeet) ja online-mainoksiemme kautta.Erityisesti voimme kerätä henkilötietoja liikesuhteiden alkamisen ja toteuttamisen aikana, tapahtumien tai messujen aikana, kun tilataan uutiskirje, pyydetään julkaisuja, vastataan kyselyihin, osallistutaan alennus- ja markkinointikampanjoihin, rekisteröidytään nVentin tapahtumiin tai online-palveluihin, jätetään työhakemus, pyydetään meiltä lisätietoja tai käytetään web-sivuston työkaluja.
 • Tiedot automatisoitujen keinojen kautta.Voimme kerätä sinua koskevia henkilötietoja automatisoitujen keinojen avulla.Käytämme näitä tekniikkoja kerätäksemme tietoja, jotka koskevat laitettasi, selailuasi ja muita tapoja, kuten online-käyttöliittymissä vierailujesi tiedot (mukaan lukien liikennetiedot, lokitiedostot ja muut viestintätiedot ja resurssit, jotka ovat saatavillasi ja joita käytät online- ja mobiilisovelluksissamme), ja tietoja, jotka koskevat tietokonettasi ja internetyhteyttäsi (mukaan lukien IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selaimen tyyppi).Nämä tiedot auttavat meitä arvioimaan yleisömme määrän ja käyttötottumuksia, tallentamaan tiedot, jotka koskevat mieltymyksiäsi, nopeuttamaan hakuja ja muita toimintoja ja tunnistamaan sinut palatessasi online-käyttöliittymiimme.Lue Evästeselosteessa esitetyt tiedot käyttämistämme automatisoiduista tekniikoista ja siitä, mihin niitä käytetään.
 • Tiedot kolmansilta osapuolilta.Voimme kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä ja kolmansilta tietojen tarjoajilta.Kun saamme tällaisia tietoja, ilmoitamme sinulle, mistä henkilötiedot ovat peräisin, ja ovatko ne tulleet julkisista saatavilla olevista lähteistä.

MITEN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvailtujen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laissa sallita pidempää säilytysaikaa.

Henkilötietojesi säilytyksen kesto on riippuvainen siitä tarkoituksesta, jota varten ne on hankittu, sekä niiden luonteesta.Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvailtujen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei pidempää säilytysaikaa vaadita.Seuraavassa ovat tärkeimmät kriteerit, joita käytämme sen määrittämiseen, milloin tietojasi säilytetään:

 • Kun olet nVentin aktiivinen asiakas tai sinulla on suhde nVentin kanssa;
 • Kun tutustumme sinuun mahdollisena asiakkaana;
 • Kun meidän täytyy noudattaa tuomioistuimen päätöstä, lakia tai oikeusmenettelyä;
 • Kun tallennetaan varmuuskopio- ja varajärjestelmiin varmuuskopiointia ja suuronnettomuustilanteita koskevien ohjeiden ja menettelyjen mukaisesti;
 • Kun meillä on laillinen intressi tietojen säilytykseen, eivätkä sinun oikeutesi ja vapautesi ole painavampia kuin meidän intressimme;
 • Kun lakisääteiset vaatimukset ja ammatilliset ohjeet edellyttävät sitä – esimerkiksi verotus- ja auditointitarkoituksiin, tai tiedot terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista.
 • Kun meillä on sinun suostumuksesi.

Voit pyytää lisätietoja siitä, missä ja miten kauan henkilötietojasi säilytetään, ottamalla yhteys osoitteeseen [email protected].

MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

nVent voi käyttää henkilötietojasi palvellakseen sinua, parantaakseen palvelujaan ja täyttääkseen tarkoituksen, jota varten olet antanut meille henkilötietosi, kuten liiketoimen suorittaminen, viestittely kanssasi ja liiketoiminnan harjoittaminen. nVentillä on henkilötietojesi käyttöön useita oikeusperusteita, kuten suostumuksesi tai nVentin oikeutetut edut, olosuhteiden mukaan.

Voimme käyttää henkilötietojasi muun muassa seuraavasti:

 • pyytämiesi liiketapahtuminen toteuttaminen, kuten tilausten käsittely, ostettujen tuotteiden rekisteröinti, takuuvaatimusten käsittely ja asiakaspalvelupyyntöihin vastaaminen
 • viestittely kanssasi tiliisi ja suhteeseemme liittyvissä asioissa
 • tuotteista tai palveluista, jotka ovat saatavilla nVentilta ja jotka saattavat kiinnostaa sinua, tiedottaminen sinulle
 • nVentin tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvien kyselyjen lähettäminen sinulle
 • sivuston käytettävyyden parantaminen sivustossa käynnin aikana, mukaan lukien siirtymisen helpottaminen
 • tutustuminen sinuun ja siihen, miten toimit web-sisältömme kanssa
 • vastaaminen työhakemukseen tai tiedusteluun tai näiden käsittelemine
 • liiketoiminnan harjoittaminen ja riskien hallinta, mukaan lukien nVentin ja muiden oikeuksien ja omaisuuden suojeleminen
 • lakisääteisten vaatimusten ja sisäisten ohjeiden, kuten auditointi- ja tietosuojaohjeet, noudattaminen, ja
 • tuotteidemme ja palvelujemme parantaminen.

nVent ei käytä henkilötietojasi automaattisen päätöksenteon prosesseissa ilman ihmisen osallistumista.

HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on suostumuksesi, oikeutetut etumme, sopimusvelvoitteen täyttäminen tai lakisääteinen vaatimus.

nVentilla on laillinen peruste henkilötietojesi käytölle edellä luetelluilla tavoilla.Käsittelemme henkilötietojasi erityisesti seuraavilla perusteilla:

 • Suostumus.Joissakin tapauksissa nVent käsittelee henkilötietojasi vain annettuasi meille suostumuksen etukäteen.Mikäli tästä tietosuojaselosteesta tai suostumuksen vastaanottopisteessä olevasta suostumusilmoituksesta ei muuta johdu, tässä tarkoitetaan esimerkiksi nVentin tuotteita, palveluja, koulutusta ja muita tapahtumia koskevien uutisten tilaamista, käyttäjäprofiilien luomista ja ilmoittautumista tapahtumaan tai koulutukseen.On huomattava, että meillä on erittäin todennäköisesti eri oikeusperuste käsittelylle (esimerkiksi oikeutettu etu), jolloin suostumusta ei tarvita.Kun käyttö ja jakaminen eivät ole helposti havaittavissa, kun annat henkilötietojasi, toimitamme sinulle lisätietoja henkilötietojen keräyksen tarkoituksista ja käytöstä henkilötietojen keräämisen ajankohtana.
 • Oikeutetut edut. nVent käsittelee henkilötietojasi sen mukaisesti kuin on tarpeen sen oikeutettujen etujen kannalta. Tässä tarkoitetaan muun muassa viestinnän helpottamista sinun ja nVentin välillä, online-käyttöliittymien parantamista tarkistamalla, kuinka usein käytät sivustoa, ja ongelmat, joita saatat kokea käyttäessäsi online-käyttöliittymiä, yrityksemme mainostamista käyttämällä sähköpostiosoitettasi tai muita yhteystietoja, joiden avulla saamme sinuun yhteyden, suojataksemme IT-infrastruktuurimme ja henkisen omaisuutemme rekisteröimällä IP-osoitteesi tunkeutumisenhavaitsemistarkoituksiin, petoksen ja muiden rikosten havaitsemiseksi ja estämiseksi, sinua koskevan luottoriskiarvioinnin ja suoritusriskiarvioinnin tarkistamista ja tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja parantamistaOikeutetut etumme ovat oikeassa suhteessa sinun oikeuksiisi ja vapauksiisi, emmekä käsittele henkilötietojasi, jos oikeutesi ja vapautesi ovat painavammat kuin meidän käsittelymme.
 • Sopimusvelvoitteidemme täyttäminen sinua kohtaan.Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää kanssasi tehtyyn sopimukseen perustuvat velvoitteemme sinua kohtaan tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta sinulle.Erityisesti käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluja, joita pyydät meiltä.
 • Lakisääteiset vaatimukset.Voimme myös käsitellä henkilötietojasi, kun meillä on siihen lainsäädännön mukainen velvollisuus tai lupa, voidaksemme noudattaa hallituksen tarkastuksia, auditointeja ja muita hallituksen tai muiden julkisten viranomaisten esittämiä pakottavia pyyntöjä, voidaksemme vastata oikeudenkäyntiasioissa esimerkiksi haasteisiin, tai sen mukaisesti kuin on tarpeen, jotta voimme suojella etujamme tai muuten käyttääksemme laillisia oikeuksiamme ja oikeussuojakeinoja (esimerkiksi, kun se on tarpeen estääksemme tai todetaksemme petoksen, verkostoomme tehdyt hyökkäykset tai muut rikolliset ja rikkomusperusteiset toimet), puolustautua oikeudenkäynnissä ja hallinnoida valituksia tai vaatimuksia.

MITEN JAAMME HENKILÖTIETOJASI?

nVent voi jakaa henkilötietojasi nVentin muiden entiteettien, kauppamerkkien, jaostojen ja tytäryhtiöiden kanssa. nVent voi sinun suostumuksellasi jakaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa meidän puolestamme toteutettavaa käsittelyä varten tai oikeudellisista syistä.

nVent voi jakaa henkilötietojasi nVentin muiden entiteettien, kauppamerkkien, jaostojen ja tytäryhtiöiden kanssa sinun palvelemiseksesi, mukaan lukien edellä lueteltuja toimia varten.

Emme jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolien kanssa muuten kuin seuraavissa tilanteissa.

Meillä on sinun suostumuksesi - Voimme jakaa henkilötietojasi, kun meillä on sinun suostumuksesi.

Puolestamme toteutettavaa käsittelyä varten - Voimme jakaa henkilötietojasi sellaisten kolmansien osapuolien kanssa, jotka toteuttavat toimenpiteitä meidän ohjeidemme mukaisesti.Tällaiset toimenpiteet voivat sisältää mitä tahansa käsittelytoimenpiteitä, joita nVent toteuttaa yllä olevissa kohdissa ”MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI?” ja ”MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?” kuvatun mukaisesti. Kolmannet osapuolet ovat sopimusperusteisesti velvollisia pitämään henkilötiedot suojattuina ja rajoittamaan niiden käyttö vain niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on toimitettu.

Oikeudelliset syyt - Voimme jakaa henkilötietojasi kolmannen osapuolen kanssa, kun se on kohtuudella tarpeen säädösten, määräysten, sääntöjen tai ammatillisten vaatimusten noudattamiseksi, tai voidaksemme vastata haasteeseen, etsintälupaan tai muuhun oikeudelliseen pyyntöön.

 

HENKILÖTIETOJESI TIETOSUOJA

Henkilötietojesi tietosuoja on meille tärkeä asia. nVent toteuttaa teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojelemiseksi.

Henkilötietojesi tietosuoja on meille tärkeä asia. nVent toteuttaa teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojelemiseksi.Suojaamme henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä, käytöltä ja luovuttamiselta käyttämällä turvatekniikkoja ja -menetelmiä, kuten salausta ja pääsynvalvontaa ja pääsyä koskevia rajoituksia.

Henkilötietojesi turvallisuus ja tietosuoja ovat riippuvaisia myös sinusta.Jos olemme antaneet sinulle (tai jos olet valinnut) salasanan, joka antaa pääsyn online-käyttöliittymiemme tiettyihin osiin, sinun vastuullasi on pitää salasana salassa.Pyydämme, ettet jaa salasanaasi kenenkään kanssa.

Valitettavasti tiedonsiirto internetin kautta ei ole täysin turvallista.Vaikka teemme parhaamme henkilötietojesi suojaamiseksi, emme voi taata online-käyttöliittymiimme lähettämiesi henkilötietojen olevan turvassa.Henkilötietojen siirto on aina omalla riskilläsi.Emme ole vastuussa online-käyttöliittymien sisältämien yksityisasetusten tai suojaamistoimenpiteiden kiertämisestä.

HENKILÖTIETOJESI KÄYTETTÄVYYS JA NIITÄ KOSKEVIEN VALINTOJEN TEKEMINEN

Käytämme joitakin kolmansien osapuolten palveluja, jotka auttavat meitä toimittamaan sinulle meiltä tilaamasi palvelut ja jotka auttavat meitä hallinnoimaan, ylläpitämään ja parantamaan online-käyttöliittymiämme.Voit valita, miten tällaiset kolmannen osapuolen palvelut käyttävät ja luovuttavat henkilötietojasi.Lisäksi tarjoamme sinulle useita muita valintamahdollisuuksia, jotka koskevat meille antamiesi henkilötietojen käyttöä ja luovutusta.

Pyrimme kaikin tavoin huolehtimaan, että voit tehdä valintoja meille antamiesi henkilötietojen suhteen.Olemme ottaneet käyttöön seuraavat mekanismit, joiden mukaisesti voit määrätä tiedoistasi:

nVentilta tulevat mainostarjoukset.Käytämme henkilötietojasi mainostaaksemme omia tai kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi.Jos haluat antaa suostumuksen tällaiseen käyttöön, voit rastittaa asiaankuuluvan valintaruudun lomakkeessa, jolla keräämme tietojasi tai pyydämme suostumusta tällaiseen tarkoitukseen.Jos haluat muuttaa valintaasi, voit tehdä niin ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa [email protected].Jos olemme lähettäneet sinulle mainossähköpostin, voit lähettää meille vastaussähköpostin, jossa pyydät jättämään sinut pois tulevista sähköpostijakeluista, tai voit napsauttaa sähköpostin sisältämää ”peruuta tilaus” -linkkiä.Tätä valintamahdollisuutta ei sovelleta tietoihin, jotka on toimitettu nVentille tuotteen oston, takuun rekisteröimisen, tuotteen palvelukokemuksen tai muiden liiketapahtumien seurauksena.

SINUN HENKILÖTIETOJASI KOSKEVAT OIKEUTESI

Sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä saatetaan antaa sinulle tiettyjä henkilötietojesi käsittelyä koskevia oikeuksia.Erityisesti tietosuojalainsäädännössä saatetaan antaa sinulle oikeus pääsyn saamiseen henkilötietoihisi ja niiden päivittämiseen, henkilötietojesi käsittelyjen rajoittamiseen, henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumuksen peruuttamiseen (tarvittaessa) ja tietojesi poistamiseen.Sinulla on myös oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaisille, jos uskot, että oikeuksiasi on loukattu.

Sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä saatetaan antaa sinulle tiettyjä henkilötietojesi käsittelyä koskevia oikeuksia.Nämä oikeudet ja tiedot siitä, miten voit käyttää niitä, on kuvattu yksityiskohtaisesti alla olevassa luettelossa.

 • Saatavuus, päivitys, rajoitus ja poistaminen.Voit tarkistaa, muuttaa, päivittää ja poistaa henkilötietojasi.Voit vaatia meitä rajoittamaan niiden käyttöä, jos kiistät niiden paikkansapitävyyden, jos henkilötietojesi käsittely on vahvistettu lainvastaiseksi tai jos emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyä varten, mutta olemme säilyttäneet ne siten, kuin lainsäädännössä on sallittu.Jos pyydät poistamaan henkilötietosi, poistamme tilisi vain, kun meillä ei ole enää laillista perustetta henkilötietojesi käsittelylle, tai sen jälkeen, kun on lopullisesti vahvistettu, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 • Siirrettävyys.Siltä osin, kuin nVentille toimittamiasi henkilötietoja käsitellään sinun suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus pyytää, että toimitamme sinulle kopion kaikista tällaisista henkilötiedoista tai osasta niitä tai tarjoamme sinulle niihin pääsyn jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.Sinulla on myös oikeus pyytää, että siirrämme nämä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun on teknisesti mahdollista.
 • Suostumuksen peruuttaminen.Siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittelyn perusteena on sinun suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sulkemalla tilisi tai käyttämällä alla kuvattuja oikeuksiasi.Suostumuksesi peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta suostumukseesi perustuvan henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen, eikä se vaikuta sellaisen muun käsittelyn lainmukaisuuteen, jota jatketaan ja joka perustuu johonkin toiseen henkilötietojesi käsittelyn lailliseen perusteeseen.
 • Miten voit käyttää oikeuksiasi?Voit käyttää edellä tarkoitettuja oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa [email protected].Jos otat meihin yhteyden siitä syystä, että haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, saatamme pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi todentamiseksi.Pidätämme oikeuden rajoittaa pyyntöäsi tai hylätä sen, jos et ole toimittanut meille riittävästi tietoja henkilöllisyytesi todentamista varten tai jos et ole täyttänyt oikeudellisia ja liiketoiminnallisia vaatimuksiamme.

Kaliforniassa asuvilla on oikeus pyytää meiltä ilmoitusta, jossa määritetään ne henkilötietojen ryhmät, jotka jaamme tytäryhtiöidemme ja/tai kolmansien osapuolten kanssa markkinointitarkoituksia varten, ja näiden tytäryhtiöiden ja/tai kolmansien osapuolten yhteystiedot.Jos olet Kalifornian asukas ja haluat tämän ilmoituksen kopion, lähetä kirjallinen pyyntö osoitteeseen [email protected].

Kantelut.Sinulla on myös oikeus tehdä valitus soveltuvalle tietosuojaviranomaiselle maassa, jossa asut tai työskentelet. Ennen kuin teet niin, pyydämme sinua kuitenkin ottamaan yhteyttä suoraan meihin, jotta saamme mahdollisuuden ratkaista kanssasi yhdessä mahdolliset yksityisyyttäsi koskevat huolenaiheet.

MISSÄ KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA?

Jotta voimme tarjota ja toimittaa online-käyttöliittymiä, tuotteita ja palveluja sinulle, voimme lähettää ja tallettaa henkilötietojasi asuin- tai sijaintimaasi ulkopuolelle. Tällöin käytämme sovellettavan tietosuojalain nojalla sallittuja asianmukaisia suojatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.

Henkilötietojasi voidaan siirtää nVentissa sisäisesti tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja nVentin puolesta asuin- tai sijaintimaasi ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvallat, Intia ja muut maat, joissa tietosuojan taso voi olla Euroopan talousalueen (ETA) maissa noudatettavaa tasoa alhaisempi.

Siirrämme henkilötietojasi toiseen maahan vain, jos se on välttämätöntä tai sallittua sovellettavan tietosuojalainsäädännön nojalla, ja sillä edellytyksellä, että henkilötietojesi suojaamiseksi on käytössä asianmukaiset suojatoimet.Taatakseen, että henkilötietojasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, nVent käyttää sen ja kaikkien muiden tietojesi vastaanottajien välillä tietosuojasopimuksia, jotka sisältävät tarvittaessa Euroopan komission vahvistamat vakiosopimuslausekkeet (”vakiosopimuslausekkeet”).Euroopan komission on määrittänyt, että henkilötietojen siirto vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti tarjoaa riittävän tasoisen henkilötietojen suojan.Sinulla on vakiosopimuslausekkeiden nojalla samat oikeudet, kuin jos tietojasi ei siirrettäisi mainitulle kolmannelle osapuolelle.Voit pyytää tietosuojasopimuksen kopion ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä ilmoitettujen yhteydenottotapojen mukaisesti.

LASTEN TIEDOT

Online-käyttöliittymämme on tarkoitettu aikuisille, emmekä tietoisesti kerää alle tietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Alle 16-vuotiaat lapset eivät saa käyttää online-käyttöliittymiämme tai antaa niissä mitään tietoja.Jos saamme tietää keränneemme tai vastaanottaneemme henkilötietoja alle 16-vuotiaalta lapselta, poistamme ne.

nVent ymmärtää lasten yksityisyyden suojaamisen tärkeyden erityisesti verkkoympäristössä.Online-käyttöliittymämme, joissa on esillä tämä tietosuojaseloste, on tarkoitettu aikuisille, emmekä tietoisesti kerää alle tietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 16-vuotias, älä käytä online-käyttöliittymiämme tai anna mitään tietoja niissä tai niiden ominaisuuksissa tai ominaisuuksien kautta, mukaan lukien nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi tai näyttönimesi tai käyttäjänimesi, joita mahdollisesti käytät.Jos saamme tietää keränneemme tai vastaanottaneemme henkilötietoja alle 16-vuotiaalta lapselta, poistamme nämä tiedot.Jos uskot, että meillä saattaa olla tietoja, jotka on saatu alle 16-vuotiaalta lapselta tai jotka koskevat alle 16-vuotiasta lasta, ota meihin yhteys osoitteeseen [email protected] tai alla oleviin yhteystietoihin.

MITEN MUUTAMME JA PÄIVITÄMME TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA?

Voimme päivittää tietosuojaselostettamme milloin tahansa.Kun teemme niin, julkaisemme ajantasaisen version.Jos teemme olennaisia muutoksia siihen, miten käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja, annamme sinulle ilmoituksen sähköpostitse ja/tai online-käyttöliittymämme kotisivulla näytetyn ilmoituksen kautta.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta.Kun teemme niin, julkaisemme ajantasaisen version tässä sivustossa ja muutamme version päivämäärän, joka sijaitsee tämän sivun yläosassa.Jos teemme olennaisia muutoksia siihen, miten käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja, annamme sinulle ilmoituksen sähköpostitse tililläsi määritettyyn sähköpostiosoitteeseen ja/tai nvent.com-sivustossa näytetyn ilmoituksen kautta.Sinä olet vastuussa sen varmistamisesta, että meillä on sinun ajan tasalla oleva aktiivinen ja toimiva sähköpostiosoitteesi, sekä siitä, että vierailet säännöllisesti online-käyttöliittymissämme ja tarkistat tämän tietosuojaselosteen mahdollisten muutosten varalta.

OTA YHTEYTTÄ

Jos sinulla on tätä selostetta tai henkilötietojesi käyttöä koskevia kysymyksiä, ota meihin yhteys osoitteeseen [email protected] tai alla oleviin yhteystietoihin.

Voit ottaa meihin yhteyden osoitteeseen [email protected] tai käyttämällä alla olevia yhteystietoja.Voit myös ottaa yhteyden sen paikallisen nVent-yhtiön johtoon, jonka kanssa olet tehnyt sopimuksen.

Jos olet sijoittautunut ETA-maahan, rekisterinpitäjä on
nVent Electric plc
Irlannin lain mukainen yhtiö, jonka toimipaikka on 43 London Wall,
London, EC2M 5TF,
United Kingdom

Jos olet sijoittautunut ETA-alueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä on
nVent Management Company
Attn: Privacy Office
1665 Utica Ave.
Suite 700
St. Louis Park, MN, 55416

ietosuojavaltuutetut:
Olemme nimittäneet jokaiselle entiteetille tietosuojavaltuutetun lain niin edellyttäessä.He ovat For

nVent Thermal Germany GmbH, Erico GmbH, Steinhauer GmbH, Schroff GmbH:
Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Cologne
Germany
puhelin: +49 (0)221 – 222 183 – 0
[email protected]