Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Rev 03, May 16, 2018

Additional Languages

As additional languages and translations of this Privacy Statement become available, we will update the links to those versions below.

LANGUAGES
Chinese (Simplified) German Portugese
Czech Italian Russian
Danish Japanese Spanish (Latin America)
Dutch Norwegian Spanish (Spain)
Finnish Polish Swedish
French    

KIM JESTEŚMY I W JAKI SPOSÓB TO OŚWIADCZENIE PAŃSTWA DOTYCZY

W firmie nVent sądzimy, że zaufanie jest podstawą wszystkich relacji. Niniejsze oświadczenie opisuje, jakie dane osobowe firma nVent może gromadzić za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji i innych środków, a także w jaki sposób może wykorzystywać te dane. Oświadczenie zawiera również inne powiązane informacje, które powinni Państwo znać.

W firmie nVent wierzymy, że bezpieczniejsze systemy pozwalają uczynić świat bardziej bezpiecznym. Zapewniamy łączność i ochronę danych naszym klientom dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. To oświadczenie dotyczące ochrony danych odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do zdobywania i utrzymania zaufania naszych klientów, partnerów biznesowych i innych, którzy udostępniają nam swoje dane osobowe. Poniżej opisano, jakie dane osobowe firma nVent może gromadzić za pośrednictwem stron internetowych i/lub aplikacji (zwanych dalej „Interfejsami internetowymi”) lub innych środków, a także w jaki sposób możemy wykorzystywać te dane. Przedstawiono również inne powiązane informacje, które powinni Państwo znać.

W niniejszym oświadczeniu nazwa „nVent” odnosi się do firmy nVent Electric plc i jej spółek zależnych, traktowanych indywidualnie. Dodatkowe informacje na temat tożsamości administratora danych zawiera część „Kontakt”.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI NIE PODAM DANYCH OSOBOWYCH FIRMIE NVENT?

Zasada ogólna stanowi, że udzielenie jakiejkolwiek zgody i podanie danych osobowych określonych w niniejszym dokumencie jest całkowicie dobrowolne

Zasadniczo brak zgody na podanie Danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma żadnych szkodliwych skutków. Jednakże w pewnych okolicznościach firma nVent nie może podjąć działań bez określonych danych osobowych, na przykład z powodu konieczności ich podania w celu przetworzenia zamówień lub umożliwienia dostępu do oferty internetowej lub biuletynu. W takich przypadkach firma nVent nie może spełnić Państwa wymagań bez odpowiednich danych osobowych.

TYPY GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Firma nVent gromadzi wyłącznie dane osobowe, które są odpowiednie i adekwatne do celu, w którym mają zostać użyte. Dane te mogą obejmować dane kontaktowe, dane komunikacyjne i płatnicze, dane demograficzne i marketingowe, dane istotne dla naszej strony internetowej oraz inne rodzaje danych osobowych istotne dla celu, w jakim są gromadzone.

Oto rodzaje danych osobowych użytkownika, jakie możemy zbierać lub tworzyć.

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu, adres pocztowy i adres e-mail;
 • Dane zawarte w elementach komunikacji z użytkownikiem, takich jak zamówienia, pytania i opinie;
 • Dane demograficzne, takie jak język, wiek i płeć;
 • Dane na temat preferencji marketingowych, np. dotyczące subskrypcji e-mail i preferencji częstotliwości kontaktu;
 • Dane dotyczące płatności, takie jak informacje na temat karty kredytowej i konta;
 • Dane związane ze stroną, takie jak login i dane techniczne, wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania ze strony;
 • Inne dane, takie jak dane dotyczące użytkowania produktu i aplikacji, używanej przeglądarki, lokalizacji użytkownika i inne dane geograficzne, strona internetowa, z której użytkownik został przekierowany i strona internetowa, którą użytkownik odwiedza po opuszczeniu naszej strony oraz dane z serwisów społecznościowych;

Firma nVent zasadniczo nie będzie gromadzić danych wrażliwych, chyba że zezwala na to prawo lub wyrażą Państwo na to zgodę. Firma nVent akceptuje wyraźną zgodę użytkownika na wykorzystanie tych danych w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych lub w przypadku ujawnienia takich danych przez Państwa.

JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE

Możemy gromadzić, tworzyć i monitorować dane osobowe dotyczące użytkownika z różnych źródeł, w tym bezpośrednio od użytkownika, z wykorzystaniem technologii takich jak pliki cookie oraz od stron trzecich. 

Oto sposoby, w jakie możemy zbierać lub tworzyć informacje o użytkowniku.

 • Bezpośrednio od Państwa. Możemy gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Państwa z różnych źródeł, takich jak telefony, wiadomości e-mail, nasze Interfejsy internetowe (w tym czaty i formularze kontaktowe) i nasze reklamy internetowe. W szczególności możemy gromadzić dane osobowe podczas nawiązywania lub realizacji relacji biznesowych, podczas wydarzeń lub pokazów branżowych, gdy użytkownik zapisuje się na newslettery, zamawia publikacje, wypełnia ankiety, korzysta z rabatów i promocji, rejestruje się, aby wziąć udział w wydarzeniach firmy nVent lub skorzystać z usług online, składa wniosek o zatrudnienie, kontaktuje się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub korzysta z narzędzi internetowych. 
 • Za pomocą środków automatycznych. Możemy gromadzić Państwa dane osobowe za pomocą technologii automatycznych. Korzystamy z tych technologii do gromadzenia informacji o Państwa urządzeniach, przeglądaniu stron internetowych i innych wzorców zachowań, takich jak szczegóły odwiedzin naszych Interfejsów internetowych (w tym dane o ruchu, pliki dziennika i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskują Państwo dostęp i których używają w naszych aplikacjach internetowych i mobilnych), a także informacje o Państwa komputerze i połączeniu internetowym (w tym o adresie IP, systemie operacyjnym i typie przeglądarki). Te informacje umożliwiają nam określenie wielkości grupy docelowej i jej wzorców zachowań, przechowywanie informacji o Państwa preferencjach, przyspieszenie wyszukiwania i innych funkcji oraz rozpoznawanie Państwa powrotu do naszych Interfejsów internetowych. Informacje na temat automatycznych technologii, których używamy oraz o celach ich zastosowania zawiera część Polityka dotycząca plików cookie. 
 • Od stron trzecich. Możemy także gromadzić dane osobowe ze źródeł publicznych lub od zewnętrznych dostawców danych. Po otrzymaniu takich danych powiadomimy Państwa od pochodzeniu danych osobowych oraz czy są dostępne publicznie.

JAK PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych, chyba że dłuższy okres przechowywania danych jest dozwolony przez prawo.

Długość okresu przechowywania danych osobowych zależy od celu, dla którego zostały one uzyskane, oraz ich charakteru. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych, chyba że wymagany jest dłuższy okres przechowywania danych. Na podstawie naszych podstawowych kryteriów zdecydujemy się na przechowywanie Państwa danych, jeśli:

 • posiadają Państwo aktywne konto związane z działalnością firmy nVent lub znajdują się z nią w relacji biznesowej;
 • nawiązujemy z Państwem relację jako z potencjalnym klientem;
 • musimy zastosować się do nakazu sądowego, prawa lub wymogów postępowania sądowego;
 • są zapisane w naszych systemach archiwizacji i odzyskiwania awaryjnego zgodnie z naszymi zasadami i procedurami archiwizacji i działania w sytuacjach awaryjnych; 
 • jeżeli mamy uzasadniony interes w przechowywaniu danych, a nasz interes nie narusza Państwa praw i swobód;
 • wymagają tego wymogi prawne i profesjonalne wytyczne, takie jak cele podatkowe i audytowe lub informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa. 
 • Gdy uzyskamy Państwa zgodę

Więcej informacji na temat tego, gdzie i jak długo dane osobowe są przechowywane można uzyskać, pisząc na adres [email protected].

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Firma nVent może wykorzystywać dane osobowe użytkownika do świadczenia usług, udoskonalania naszych usług oraz realizacji celów, dla których użytkownik przekazał nam swoje dane osobowe, takich jak przeprowadzanie transakcji, komunikowanie się z użytkownikiem i prowadzenie naszej działalności biznesowej. Korzystanie z danych osobowych w zależności od okoliczności opiera się na kilku podstawach prawnych, takich jak zgoda użytkownika lub uzasadnione interesy firmy nVent.

Korzystanie z danych osobowych może obejmować następujące działania:

 • realizacja transakcji, np. przetwarzanie zamówień, rejestracja zakupionych produktów, rozpatrywanie roszczeń gwarancyjnych i odpowiadanie na prośby z zakresu obsługi klienta;
 • komunikacja z użytkownikiem w kwestiach związanych z jego kontem lub naszą relacją;
 • informowanie użytkownika o dostępnych produktach i usługach firmy nVent, którymi użytkownik może być zainteresowany; 
 • wysyłanie użytkownikowi ankiet dotyczących korzystania z produktów i usług firmy nVent;
 • zwiększenie użyteczności strony, w tym ułatwienie poruszania się po niej;
 • pozyskanie informacji na temat interakcji użytkownika z treścią naszej strony internetowej;
 • odpowiedź na ofertę pracy lub zapytanie;
 • prowadzenie działalności biznesowej i zarządzanie ryzykiem, w tym ochrona praw i mienia firmy nVent i innych podmiotów; 
 • przestrzeganie wymogów prawnych i zasad wewnętrznych, takich jak zasady dotyczące audytu i bezpieczeństwa;
 • ulepszanie naszych produktów i usług.

Firma nVent nie wykorzystuje Państwa danych osobowych z zastosowaniem procesów automatycznego podejmowania decyzji działających bez udziału człowieka.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody i naszych uzasadnionych interesów w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Państwa na podstawie naszej umowy lub wymogów prawa.

Firma nVent ma podstawę prawną dla każdego z wyżej podanych sposobów wykorzystania Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących podstawach:

 • Zgoda. W niektórych przypadkach firma nVent przetworzy Państwa dane osobowe tylko po wcześniejszym udzieleniu zgody. Zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych lub oświadczeniem o udzieleniu zgody, takie przypadki to na przykład subskrypcja informacji o produktach, usługach, szkoleniach lub wydarzeniach firmy nVent; utworzenie profilu użytkownika i rejestracja udziału w wydarzeniu lub szkoleniu. Należy pamiętać, że prawdopodobnie mamy inne podstawy prawne do przetwarzania (np. uzasadniony interes) i zgoda nie jest konieczna. Jeżeli wykorzystanie lub udostępnianie nie jest od razu widoczne po podaniu danych osobowych, przekażemy Państwu dodatkowe informacje w momencie gromadzenia danych osobowych, dotyczące naszych celów i sposobu wykorzystania danych osobowych.
 • Uzasadnione interesy. Firma nVent przetworzy Państwa dane osobowe w sposób konieczny do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów, na przykład w celu: ułatwienia komunikacji między firmą nVent a Państwem; ulepszenia naszych Interfejsów internetowych przez sprawdzenie, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny i problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z naszych Interfejsów internetowych; promowania naszej działalności poprzez wykorzystanie Państwa adresu e-mail lub innych informacji kontaktowych do przesyłania Państwu informacji; zabezpieczenia naszej infrastruktury IT i własności intelektualnej przez rejestrację adresu IP w celu wykrywania intruzów, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom, sprawdzenia karty kredytowej i oceny ryzyka, a także tworzenia i ulepszania naszych produktów i usług. Nasze uzasadnione interesy uwzględniają Państwa prawa i wolność i nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, jeżeli ogranicza to Państwa prawa i wolność.
 • Wypełnienie naszych zobowiązań wobec Państwa na podstawie umowy. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Państwa zgodnie z umową na dostawę towarów i usług. Ściślej mówiąc, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostarczenia zamówionych produktów i usług. 
 • Zgodnie z wymogami prawa. Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe: gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo; w celu zastosowania się do zaleceń wynikających z kontroli organu państwowego, audytów i innych uzasadnionych poleceń administracyjnych lub innych organów władzy publicznej; w reakcji na postępowania prawne, takie jak wezwania do sądu; w stopniu niezbędnym do ochrony naszych interesów albo dochodzenia naszych praw i odszkodowań (na przykład gdy jest to konieczne do zapobiegania i wykrywania oszustw, ataków na naszą sieć lub innych przestępstw lub czynów niedozwolonych); w celu obrony w procesie sądowym; w celu obsługi reklamacji lub roszczeń.

JAK UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Firma nVent może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom, markom, oddziałom i spółkom zależnym firmy nVent oraz stronom trzecim za jego zgodą w celu przetwarzania ich w imieniu firmy lub z przyczyn prawnych.

Firma nVent może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom, markom, oddziałom, aby świadczyć usługi użytkownikowi oraz w zakresie działań opisanych powyżej.

Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem poniższych okoliczności.

 • Za zgodą użytkownika - Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody. 
 • W celu przetwarzania w naszym imieniu - Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, które prowadzą działania pod naszym kierownictwem. Działania te mogą obejmować wszelkie czynności związane z przetwarzaniem wykonywane przez firmę nVent zgodnie z opisem w powyższych sekcjach „JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE” I „JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE”. Strony trzecie są zobowiązane umownie do ochrony danych osobowych i ograniczenia ich wykorzystania wyłącznie do celów, dla których dane te zostały udostępnione. 
 • Z powodów prawnych - Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, gdy jest to zasadne z punktu widzenia prawa, przepisów, regulacji lub standardów profesjonalnych lub gdy jest to konieczne w celu odpowiedzi na wezwanie sądowe, nakaz przeszukania lub inne żądanie prawne.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Firma nVent wprowadziła zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony poufności, integralności i dostępności danych osobowych.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Firma nVent wprowadziła zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony poufności, integralności i dostępności danych osobowych. Chronimy dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, wykorzystując technologie i procedury bezpieczeństwa, takie jak kontrola i ograniczenia dostępu.

Bezpieczeństwo danych osobowych zależy także od Państwa. Jeżeli przekazaliśmy Państwu (lub wybrali Państwo) hasło dostępu do określonej części naszych Interfejsów internetowych, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie jego poufności. Prosimy, aby nie udostępniać swojego hasła innym osobom.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych do naszych Interfejsów internetowych. Państwo ponoszą ryzyko związane z przesyłaniem danych osobowych. Nie odpowiadamy za obejście ustawień prywatności lub zabezpieczeń stosowanych w naszych Interfejsach internetowych.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I DOKONYWANIE WYBORÓW W TYM ZAKRESIE

Korzystamy z usług firm zewnętrznych w celu ułatwienia świadczenia zamówionych usług oraz ułatwienia zarządzania, obsługi i ulepszania naszych Interfejsów internetowych. Mogą Państwo wybrać sposób, w jaki usługi firm zewnętrznych wykorzystują i ujawniają Państwa dane osobowe. Ponadto zapewniamy szereg innych możliwości dotyczących używania i ujawniania przekazanych przez Państwa danych osobowych.

Staramy się zapewnić możliwości wyboru dotyczące przekazanych przez Państwa danych osobowych. Udostępniliśmy następujące mechanizmy umożliwiające kontrolę Państwa informacji:

 • Oferty promocyjne firmy nVent. Wykorzystamy Państwa dane osobowe wyłącznie do promocji produktów lub usług naszej firmy lub firm zewnętrznych za Państwa wyraźną zgodą. Aby wyrazić taką zgodę, można zaznaczyć odpowiednie pole wyboru dostępne w formularzu, za pomocą których gromadzimy Państwa dane lub uzyskujemy Państwa zgodę. Aby zmienić wybór, należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected]. Jeżeli wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z ofertami promocyjnymi, można wysłać do nas wiadomość zwrotną z prośbą o niewysyłanie kolejnych wiadomości e-mail lub kliknąć łącze anulowania subskrypcji w wiadomości e-mail. Ta rezygnacja nie dotyczy informacji przekazanych firmie nVent w wyniku zakupu produktu, rejestracji gwarancji, kontaktu z serwisem ani innych transakcji.

PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Odpowiednie przepisy o ochronie danych mogą zapewniać Państwu określone prawa dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. W szczególności te przepisy mogą zapewniać Państwu prawa do uzyskania dostępu i aktualizacji danych osobowych, ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych (w stosownych przypadkach) i prawo do usunięcia danych. Mają Państwo także prawo do złożenia skargi w organach nadzoru, jeżeli uważają Państwo, że ich prawa zostały naruszone.

Odpowiednie przepisy o ochronie danych mogą zapewniać Państwu określone prawa dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Te prawa oraz informacje na temat możliwości korzystania z nich zostały szczegółowo opisane poniżej.

 • Dostęp, aktualizacja, ograniczenie i usunięcie. Istnieje możliwość sprawdzenia, zmiany, aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zażądać ograniczenia ich wykorzystania w przypadku zakwestionowania prawidłowości, jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane z niezgodne z prawem lub jeżeli nie będziemy potrzebować Państwa danych osobowych do przetwarzania, ale będą przechowywane zgodnie z prawem. Jeżeli zażądają Państwo usunięcia swoich danych osobowych, usuniemy konto tylko jeżeli nie będziemy mieli podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych lub po ostatecznym określeniu, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 
 • Przenoszalność. W zakresie, w jakim dane osobowe przekazane firmie nVent są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo zażądać przekazania Państwu kopii lub uzyskania dostępu do całości lub części danych osobowych w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania na urządzeniach. Mają Państwo prawo zażądać przesłania tych danych osobowych do innego administratora, gdy jest to technicznie możliwe.
 • Wycofanie zgody. W zakresie, w jakim nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na udzielonej zgodzie, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnej chwili, zamykając konto lub korzystając ze swoich praw opisanych poniżej. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na legalność przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem ani legalność naszego dalszego przetwarzania zgodnie z dowolną inną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jak można skorzystać ze swoich praw. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. W przypadku skontaktowania się z nami w celu skorzystania z powyższych praw możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia prośby lub spełnienia jej w ograniczonym zakresie, jeżeli nie podadzą Państwo informacji wystarczających do weryfikacji tożsamości lub spełnienia wymagań prawnych i biznesowych. 
 • Mieszkańcy stanu Kalifornia są uprawnieni do uzyskania od nas informacji określających kategorie danych osobowych, które udostępniamy naszym firmom stowarzyszonym i/lub stronom trzecim do celów marketingowych i w celu udzielania informacji kontaktowych takim firmom stowarzyszonym i stronom trzecim. Jeżeli dana osoba jest mieszkańcem stanu Kalifornia i chce otrzymać taką informację, należy przesłać pisemny wniosek na adres [email protected].

Skargi. Mają Państwo także prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych w kraju zamieszkania lub świadczenia pracy. Jednakże wcześniej należy się z nami z kontaktować, aby umożliwić nam bezpośrednią współpracę z Państwem i wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące prywatności.

GDZIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

W celu udostępnienia Państwu Interfejsów internetowych, produktów i usług możemy wysyłać i przechowywać dane osobowe poza krajem Państwa zamieszkania lub pobytu. W takim przypadku stosujemy środki bezpieczeństwa dozwolone zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przesyłane w obrębie firmy nVent lub do stron trzecich, które przetwarzają dane w naszym imieniu poza krajem Państwa zamieszkania lub pobytu, w tym w Stanach Zjednoczonych, Indiach i innych krajach, które mogą stosować niższy poziom ochrony danych niż kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  

Państwa dane osobowe są przez nas przesyłane do innego kraju tylko jeżeli jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych i pod warunkiem stosowania środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych, firma nVent stosuje Umowy o ochronie danych między firmą nVent a wszystkimi innymi odbiorcami Państwa danych, obejmujące, w stosownych przypadkach, Standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską („Standardowe klauzule umowne”). Komisja Europejska określiła, że przesyłanie danych osobowych zgodnie ze Standardowymi klauzulami umownymi zapewnia odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie ze Standardowymi klauzulami umownymi, mają Państwo te same prawa, co w przypadku nieprzesyłania danych do strony trzeciej. Tekst Umowy o ochronie danych można uzyskać, kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych poniżej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI

Nasze Interfejsy internetowe są przeznaczone dla osób pełnoletnich i nie gromadzimy świadomie informacji dotyczących dzieci w wieku poniżej 16 lat. Dzieciom w wieku poniżej 16 lat nie wolno korzystać z naszych Interfejsów internetowych ani przekazywać w nich informacji. Jeżeli uzyskamy informacje o zebraniu danych osobowych od dziecka w wieku poniżej 16 lat, zostaną one usunięte.

Firma nVent rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w środowisku internetowym. Zgodnie z tym Oświadczeniem o ochronie danych nasze Interfejsy internetowe są przeznaczone dla osób pełnoletnich i nie gromadzimy świadomie informacji od dzieci w wieku poniżej 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16 lat nie może korzystać z naszych Interfejsów internetowych bądź innych funkcji ani przekazywać do nich danych, w tym imienia ani nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy wyświetlanej ani nazwy użytkownika. Jeżeli uzyskamy informacje o zebraniu danych osobowych od dziecka w wieku poniżej 16 lat, informacje te zostaną usunięte. Jeżeli uważają Państwo, że posiadamy informacje uzyskane od dziecka w wieku poniżej 16 lat lub jego dotyczące, należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected] lub korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej.

JAK ZMIENIAMY I AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy zaktualizować oświadczenie o ochronie danych w dowolnej chwili. Jeżeli tak się stanie, opublikujemy aktualną wersję. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych użytkowników, powiadomimy Państwa w wiadomości e-mail i/lub za pomocą powiadomienia na stronie głównej naszych Interfejsów internetowych.

Możemy zaktualizować niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych. Kiedy to zrobimy, zamieścimy aktualną wersję w tej witrynie i zaktualizujemy datę wersji znajdującą się w górnej części tej strony. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych użytkowników, powiadomimy Państwa w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany na Państwa koncie i/lub za pomocą powiadomienia na stronie nvent.com. Odpowiadają Państwo za zapewnienie nam swojego aktualnego, aktywnego i działającego adresu e-mail oraz okresowe sprawdzanie naszych Interfejsów internetowych i niniejszych zasad dotyczących prywatności pod kątem zmian.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia lub wykorzystywania przez nas danych osobowych można się z nami skontaktować, pisząc na adres [email protected] lub korzystając z poniższych danych.

Należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected] lub korzystając z poniższych informacji. Można także skontaktować się z zarządem lokalnego oddziału firmy nVent, z którym zawarto umowę.

W przypadku mieszkańców EOG administratorem danych jest
nVent Electric plc,
firma irlandzka z siedzibą pod adresem 43 London Wall,
London, EC2M 5TF,
Wielka Brytania

W przypadku osób mieszkających poza EOG administratorem danych jest
nVent Management Company
Attn: Privacy Office
1665 Utica Ave.
Suite 700
St. Louis Park, MN, 55416

Inspektorzy ochrony danych: W przypadkach wymaganych przez prawo wyznaczyliśmy inspektorów ochrony danych dla każdej jednostki. Ich lista znajduje się poniżej. Dla

nVent Thermal Germany GmbH, Erico GmbH, Steinhauer GmbH, Schroff GmbH:
dr Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Cologne
Niemcy
telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
[email protected]