Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PERSONVERNERKLÆRING FOR NETTSTED

Rev 03, May 16, 2018

Additional Languages

As additional languages and translations of this Privacy Statement become available, we will update the links to those versions below.

LANGUAGES
Chinese (Simplified)GermanPortugese
CzechItalianRussian
DanishJapaneseSpanish (Latin America)
DutchNorwegianSpanish (Spain)
FinnishPolishSwedish
FrenchEngelsk 

HVEM VI ER OG HVORFOR DETTE ANGÅR DEG

Vi på nVent mener at tillit er en viktig basis for alle relasjoner. Denne erklæringen forklarer hvilke personlige data nVent kan innhente om deg via nettsteder, applikasjoner etc., hvordan vi kan bruke nevnte data og annen relevant informasjon.

Vi mener at sikrere systemer skaper en sikrere verden. Vi forbinder og beskytter kundene våre gjennom innovative tekniske løsninger. Denne datavernserklæringen speiler verdien vi legger i å gjøre oss fortjent til og vedlikeholde tilliten fra våre kunder, samarbeidspartnere og andre som deler sin personlige data med oss. Nedenfor står det forklart hvilke personlige data nVent kan innhente om deg via nettsteder og/eller applikasjoner (våre "portaler") etc., hvordan vi kan bruke nevnte data, og annen relevant informasjon.

I denne erklæringen refererer "nVent" til nVent Electric plc og dets datterselskaper, hvert for seg. For videre informasjon om datakontrollørens identitet, vennligst les avsnittet "Kontakt oss" under.
 

HVA SKJER DERSOM JEG IKKE GIR NVENT TILGANG PÅ MIN PERSONLIGE DATA?

Ditt samtykke i og utlevering av personlige data er i utgangspunktet helt frivillig.

Du vil i utgangspunktet ikke ta skade av å ikke samtykke eller gi nVent tilgang på din personlige data, heller ikke om du skulle trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av personlige data. Men i noen tilfeller trenger nvent spesifikke personlige data for å kunne gjøre jobben vår. For eksempel er personlig data nødvendig for behandlingen av din ordre eller for å gi deg tilgang til et tilbud eller nyhetsbrev på nettet. I slike tilfeller kan dessverre ikke nVent tilby deg det du ønsker uten relevante personlige data.
 

TYPER PERSONLIG DATA VI INNHENTER

Når nVent innhenter din personlige data, samler vi det som er relevant, passende og akkurat tilstrekkelig til det formål vi jobber med. Disse typene data kan inkludere kontakt-, kommunikasjon- og betalingsdata, demografisk og markedsføringsdata, data som er relevant for nettstedet vårt og andre typer personlige data relevant for formålet de innhentes til.

Dette er typene personlig data vi innhenter eller oppretter om deg.

 • Kontakt-data, for eksempel navn, kallenavn, mobilnummer, adresse og e-post-adresse;
 • Kommunikasjonsdata sendt inn av deg, for eksempel ordre, spørsmål og tilbakemeldinger;
 • Demografisk data, for eksempel språk, alder og kjønn;
 • Markedspreferanser, for eksempel abonnement på e-post og gjengående preferanser;
 • Betalingsdata, for eksempel detaljer om kredittkort og profil-data;
 • Data til forenkling av siden, som login og teknisk data;
 • Annen data, for eksempel bruk av produkt og applikasjonsdata, nettleseren din, din plassering og annen geografisk data, forrige og neste nettside og dine sosiale mediers data;

nVent innhenter i utgangspunktet ikke intim personlig data uten juridisk tillatelse eller din samtykke. nVent godtar din tydelige samtykke til bruk av disse dataene som forklart i personvernserklæringen eller idet du delte dataene.
 

HVORDAN VI INNHENTER DIN PERSONLIGE DATA

Vi kan samle inn, opprette og observere personlige data om deg fra en rekke kilder, inkludert direkte fra deg, fra teknologi som informasjonskapsler og fra en tredje instans. 

Dette er de ulike måtene vi innhenter eller oppretter informasjon om deg.

 • Direkte fra deg. Vi kan innhente data direkte fra deg gjennom en rekke kilder, for eksempel telefon, e-post, våre grensesnitt (inkludert chattefunksjoner og konfigurering av kontakter) eller reklamer på nett. Nærmere forklart kan vi innhente personlig data innledningsvis eller under samarbeid, under tilstelninger eller varemesser, idet du abonnere på nyhetsbrev, ber om offentliggjøring, utfører undersøkelser, legger til kompensasjoner og forfremmelser, registrerer deg til online tjenester eller tilstelninger i regi av nVent, sender inn en søknad, kontakter oss for videre informasjon og når du bruker verktøy på nettsteder. 
 • Innhenting gjennom automatikk. Vi kan innhente personlige data om deg gjennom automatisk teknologi. Teknologien brukes for å innhente informasjon om ditt utstyr, din surfing og andre handlingsmønstre, som detaljer om din aktivitet på våre portaler (inkludert datatrafikk, logg-filer samt andre kommunikasjons-data og andre ressurser i våre applikasjoner for mobil og på nett) og informasjon om din pc og ditt internett (inkludert IP-adresse, operative system og hvilken nettleser du bruker). Denne informasjonen gir oss et innblikk i omfanget av vårt publikum og vårt deres handlingsmønstre, lagrer informasjon om dine preferanser og lar oss kjenne deg igjen når du bruker våre portaler. Vennligst les regler angående informasjonskapsler for informasjon om den automatiske teknologien vi bruker og hva den brukes til. 
 • Fra en tredje instans. Vi kan også innhente data fra offentlige kilder eller utenforstående dataleverandører. Ved innhenting av slik data varsles du om hvor de personlige dataene kommer fra, og hvorvidt kilden er offentlig domene.
   

HVORDAN VI BEVARER DIN PERSONLIGE DATA

Vi beholder din personlige data lenge nok til å utføre jobben som beskrevet i denne sikkerhetserklæringen, med mindre det foreligger en juridisk tillatelse til bevaring over lengre tid.

Hvor lenge vi bevarer dine personlige data avhenger av formålet de ble samlet inn til og hva slags data det er snakk om. Vi beholder dine personlige data lenge nok til å utføre jobben som beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre det foreligger bevaring over lengre tid er påkrevd. Sentrale kriterier vi bruker for å fastslå hvorvidt vi skal beholde dataene dine:

 • Dersom du har en aktiv konto eller forhold med nVent;
 • Dersom vi blir kjent med deg som en potensiell kunde;
 • Dersom overholdelse fra retten, lov eller en lovlig prosess er nødvendig;
 • Dersom det lagres på våre backup- og nødgjenoppretting-systemer i samsvar med våre retningslinjer og fremgangsmåter for sikkerhetskopiering og kriser; 
 • Dersom vi er genuint interesserte i bevaring av dataene, og våre interesser ikke innskrenker din frihet og dine rettigheter;
 • Dersom det kreves av rettslige og profesjonelle retningslinjer – som skatte- og revisjonsformål eller informasjon om aspekter av helse og sikkerhet. 
 • Ved ditt samtykke til å gjøre dette,
  For mer informasjon om hvor og hvor lenge dine personlige data bevares, kan du kontakte oss på [email protected].
   

HVORDAN VI BRUKER DIN PERSONLIGE DATA

nVent kan bruke dine personlige data til å betjene deg, forbedre tjenestene våre og utføre handlingen du ga oss dine personlige data til, som å gjennomføre en transaksjon, kommunisere med deg, og gjøre jobben vår. nVent avhenger av flere rettslige grunnlag, derav ditt samtykke og nVents legitime interesse i å bruke dine personlige data, avhengig av omstendighetene.

Vår bruk av din personlige data kan innebære:

 • Gjennomføring av transaksjoner anmodet av deg, for eksempel i behandling av ordre, registrering av kjøpte produkter, administrasjon av garantikrav og besvarelse av kundeserviceforespørsler;
 • Kommunikasjon med deg om din konto eller vårt forhold;
 • Å informere deg om tilgjengelige produkter eller tjenester fra nVent som du kan være interessert i; 
 • Å sende deg undersøkelser av din bruk av nVent-produkter og -tjenester;
 • Forbedring av sidens brukervennlighet mens du bruker nettstedet vårt, inkludert forenklet navigasjon;
 • Å lære om deg og hvordan du bruker vårt innhold på nett;
 • Å besvare eller behandle en jobbsøknad eller henvendelse;
 • Drift av våre forretningsoperasjoner og risiko-administrasjon, inkludert beskyttelse av nVent og andres rettigheter og eiendom; 
 • Overholde rettslige krav og interne retningslinjer, som retningslinjer for tilsyn og sikkerhet; og
 • Forbedring av våre produkter og tjenester. 

nVent tar ikke automatisk i bruk din personlige data uten menneskelig inngrep.
 

GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DIN PERSONLIGE DATA

Vi behandler din personlige informasjon på bakgrunn av ditt samtykke, vår legitime interesse, for å kunne utføre jobben vi har forpliktet oss til å gjøre for deg i vår kontrakt eller pålagt under loven.

nVent har juridiske grunnlag for enhver bruk av din personlige data, som nevnt i listen ovenfor. Grundigere forklart, behandler vi din personlige data i samsvar med følgende grunnlag:

 • Samtykke. I noen tilfeller behandler nVent bare din personlige data etter du har samtykket. Personvernserklæringen eller erklæringen om samtykke i godkjennelsen gjelder abonnementer av nyheter om nVent, produkter, service, opplæring eller andre hendelser; opprettelsen av brukernes profiler; registrering for en tilstelning eller opplæring. Vær oppmerksom på at vi mest sannsynlig har et annerledes juridisk grunnlag for behandling (for eksempel legitim interesse), og at samtykke dermed ikke er nødvendig. Dersom vår bruk og deling av din personlige data ikke er klart idet den deles av deg, gir vi deg ytterligere informasjon om våre hensikter og bruken av dataene.
 • Legitime interesser. nVent må behandle din data for å ivareta egne legitime interesser og forenkle vår kommunikasjon med deg; for å forbedre våre online grensesnitt gjennom å undersøke hvordan du bruker vår nettside og problemer som oppstår i møte med våre grensesnitt; promotere vår bedrift ved å kontakte deg ved hjelp av e-posten din eller annen kontaktinformasjon; for å beskytte vår IT-infrastruktur og intellektuelle eiendom ved loggføringen av din IP-adresse for å oppdage snoking, oppdage og forhindre forfalskning og andre lovbrudd; å sjekke din troverdighet og bekjempe risiko; og for å utvikle eller øke våre produkter og vår service. Våre legitime interesser vurderes opp mot dine rettigheter og din frihet, og vi behandler ikke din personlige data på bekostning av dette.
 • For å oppfylle våre forpliktelser i vår kontrakt til deg. Vi behandler din personlige data for å oppfylle våre forpliktelser til deg i samsvar med vår kontrakt for å levere våre varer og tjenester til deg. Nærmere forklart behandler vi din personlige data for å kunne gi deg produktene og behandlingen du anmoder. 
 • I henhold til loven. Vi kan også behandle din personlige data dersom det er juridisk påkrevet eller tillatt; å overholde statlig inspeksjon, kontroll og andre gyldige krav fra staten eller andre offentlige autoriteter; å besvare juridiske prosesser, for eksempel skriftlige advarsler; eller ved nødvendighet for å beskytte egne interesser eller på annen måte benytte oss av våre juridiske rettigheter og assistanse (for eksempel ved nødvendighet for å forhindre svindel, angrep på vårt nettverk eller andre kriminelle og upassende aktiviteter), verne om rett og behandle klager eller anklager.
   

HVORDAN VI DELER DIN PERSONLIGE DATA

nVent kan dele din personlige data med andre nVent-avdelinger, merker, ligaer og søsterselskap. nVent kan med ditt samtykke dele din personlige data med en tredjepart, for behandling på vår side eller av juridiske årsaker.

nVent kan dele din personlige data med andre nVent-enheter, merker, avdelinger og datterselskaper for å tjene deg, inkludert for handlingene nevnt ovenfor.

Vi deler ikke din personlige data med tredjeparter unnlatt i følgende omstendigheter.

 • Med ditt samtykke - Vi kan dele din personlige data med ditt samtykke.
 • For behandling på våre vegne - Vi kan dele din personlige data med tredjeparter som utfører aktivitet ledet av oss. Denne aktiviteten kan inkludere all behandling nVent utfører, som nevnt under "HVORDAN VI INNHENTER DINE PERSONLIGE DATA" og "HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONLIGE DATA." Disse tredjepartene er bundet gjennom kontrakt til å beskytte personlige data og begrense bruk av dataene, slik at den kun benyttes til det formål bak delingen. 
 • Av juridiske årsaker - Vi kan dele dine personlige data med en tredjepart dersom det er nødvendig for å etterleve lov, vedtekt, regel, forskrift eller profesjonell standard, eller for å svare på en stevning, ransakingsordre eller annen juridisk forespørsel.
   

DIN PERSONLIGE DATASIKKERHET

Sikkerheten til din personlige data er viktig for oss. nVent er teknisk og organisatorisk beskyttet, for å verne om konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til din personlige data.

Sikkerheten til din personlige data er viktig for oss. nVent er teknisk og organisatorisk beskyttet for å verne om konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til din personlige data. Vi beskytter din personlige data mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring, gjennom sikkerhetsteknologi og -fremgangsmåter, for eksempel kryptering samt kontroll og begrensing av tilgang.

Din personlige datas sikkerhet avhenger også av deg. Der du har fått (eller valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av portalen, er du selv ansvarlig for å holde passordet hemmelig. Vi anbefaler at du ikke deler passordet ditt med noen.

Overføring av informasjon via internett er dessverre ikke helt sikkert. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte din personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheten for din data som overføres til vår portal. All overføring av personlig data foregår på eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tilsløring av personverninnstillinger eller sikkerhets-forskrifter på portalen.
 

FÅ TILGANG TIL OG FORETA VALG RUNDT DINE PERSONLIGE DATA

Noen tredjeparters service lar oss tilby deg servicen du anmoder og administrere, vedlikeholde og forbedre våre portaler. Du kan foreta valg i forhold til hvordan disse tredjepartene bruker og avdekker din data. I tillegg gir vi deg flere valg i forhold til vår bruk og avdekking av de personlige dataene du deler med oss.

Vi forsøker å gi deg valg i forhold til den personlige dataen du deler med oss. Vi tilbyr de følgende mekanismene for å sikre deg kontroll over din informasjon:

Kampanjetilbud fra nVent. Vi bruker kun din personlige data for å promotere egne eller en tredjeparts produkter og tilbud dersom du har samtykket. Dersom du ønsker å samtykke til denne bruken av data kan du krysse av den aktuelle boksen på skjemaet vi innhenter din data på, eller ber om samtykke. Dersom du ønsker å forandre det du har valgt, kan du gjøre dette på [email protected]. Dersom vi har sendt reklame til din e-post kan du svare oss og be om å bli fritatt fra senere distribusjon via e-post, eller klikke på linken med "avslutt abonnement" i e-posten. Dette alternativet gjelder ikke utelukkende informasjon delt med nVent gjennom varekjøp, registrering av garanti, vare-service opplevelse eller andre transaksjoner.
 

DINE RETTIGHETER ANGÅENDE DIN PERSONLIGE DATA

Gjeldene lovverk for datavern kan gi deg enkelte rettigheter angående vår behandling av din personlige data. Nærmere forklart gir lovverket deg retten til tilgang på og redigering av din personlige data, begrenser vår behandling av din personlige data, ta tilbake ditt samtykke til vår behandling av din personlige data (der lovverket er gjeldende), og retten til å slette din data. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene dersom du mener at vi kan ha krenket dine rettigheter.

Gjeldene lovverk for datavern kan gi deg enkelte rettigheter angående vår behandling av din personlige data. Disse rettighetene, og informasjon om hvordan du kan håndheve dem, er forklart nøye i avsnittet under.

 • Tilgang til oppdatering, begrensing og sletting. Du kan se, endre, oppdatere og slette din personlige data. Du kan be oss om å begrense vår bruk av din data om du er usikker på om dataene stemmer, om behandlingen av din personlige data er ulovlig, eller om vi ikke trenger din personlige data for behandling, men har fått juridisk tilgang på den. Dersom du anmoder å få din personlige data slettet, blir kontoen din kun slettet når vi ikke lenger har juridisk grunnlag til å behandle din personlige data, eller etter en endelig avgjørelse om at din personlige data har blitt behandlet ulovlig. 
 • Bærbarhet. Så lenge dine personlige data er behandlet med ditt samtykke har du rett til å anmode en kopi av, eller tilgang på all eller del av dataene i et strukturert, allment brukt og skannbart format. Du har også retten til å anmode at vi sender den personlige dataen til en annen administrator, dersom det er innenfor teknisk rekkevidde.
 • Tilbaketrekking av samtykke. Så lenge din personlige data er behandlet med ditt samtykke har du rett til å trekke tilbake din samtykke til enhver tid ved å slette din profil eller håndheve dine rettigheter som forklart i avsnittet under. Tilbaketrekking av ditt samtykke har ingen innvirking på det lovlige ved behandlingen av din data med ditt samtykke før den ble tilbaketrukket, og det har ingen innvirkning på videre behandling fra vår side med noe annet lovlig utgangspunkt for behandling av din personlige data.
 • Hvordan du kan håndheve dine rettigheter. Du kan håndheve hvilke som helst av rettighetene nevnt ovenfor ved å kontakte oss på [email protected]. Dersom du tar kontakt med oss for å håndheve noen av de nevnte rettighetene kan vi be deg om ytterligere informasjon for å bekrefte din identitet. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller gi avslag på din anmodning dersom du ikke deler tilstrekkende informasjon for å kunne bekrefte din identitet, eller for å oppfylle våre juridiske- og forretningskrav.
  Innbyggere i California har retten til å anmode en rapport med hvilke forskjellige kategorier av personlig data som deles med våre forretningspartnere og/eller tredjeparter med markedsmessige hensikter, og som tildeler nevnte forretningspartnere og/eller tredjeparter kontaktinformasjon. Dersom du er en innbygger i California og ønsker en kopi av denne rapporten, send en skriftlig forespørsel til: [email protected].

Klager. Du har også retten til å sende en klage angående gjeldende autoritet for datavern i landet du bor eller arbeider i. Men i første omgang ønsker vi at du tar kontakt med oss direkte, slik at vi får en mulighet til å jobbe direkte med deg for å forsikre deg om ditt personvern.
 

HVOR BEHANDLER VI PERSONLIG DATA?

For å tilby deg våre portaler, produkter og service kan vi sende og bevare din personlige data utenfor landet du oppholder deg/bor i. I så fall tar vi i bruk passende vern, godkjent av gjeldende datavern-lovverk for å beskytte din personlige data.

Din personlige data kan sendes innad i nVent eller til tredjeparter som behandler dataene for oss utenfor landet du oppholder deg/bor i, inkludert USA, India og andre land som kan dårlige beskyttelse av data enn land i the European Economic Area (EEA).  

Vi blir kun tilsendt din personlige data fra andre land dersom det kreves eller er tillatt av gjeldende datavern-lovverk, og kun om det er tilstrekkelig vern til å beskytte din personlige data. For å forsikre at personlig data behandles i samsvar med denne personvernerklæringen tar nVent i bruk datavern-avtaler inngått mellom nVent og alle andre mottakere av din data, som omfavner standard kontraktsklausuler tilegnet av EU-kommisjonen ("Standard kontraktsklausuler") der det er gjeldende. EU-kommisjonen har fastslått at overføringen av personlig data i samsvar med standard kontraktsklausuler krever tilstrekkende vern av din personlige data. I disse standard kontrakt-klausulene har du de samme rettighetene som du ville hatt dersom dataene ikke hadde blitt sendt til en tredjepart. Du kan anmode en kopi av the Data Protection Agreement ved å kontakte oss, som forklart i avsnittet under.
 

INFORMASJON FOR BARN

Våre portaler er tiltenkt voksne, og vi innhenter ikke data fra barn under 16 bevisst. Barn under 16 er ikke tillatt å bruke eller dele informasjon på våre portaler. Dersom vi finner ut at vi har innhentet eller blitt tilsendt personlig data fra barn under 16, slettes dataene.

nVent forstår hvor viktig det er å beskytte barns personvern, spesielt i et på nettet. Våre portaler, med personverserklæringen, er tiltenkt voksne, og vi innhenter ikke data fra barn under 16 bevisst. Ikke bruk eller del informasjon på våre portaler eller på/gjennom noen av portalenes medvirkende dersom du er under 16. Dette innebærer navn, adresse, telefonnummer, e-post-adresse eller noe kontakt- eller brukernavn du tar i bruk. Dersom vi finner ut at vi har innhentet eller blitt tilsendt personlig data fra barn under 16, slettes dataene. Ved mistanke om at vi har informasjon fra eller av et barn under 16, vennligst kontakt oss på [email protected] eller via kontaktinformasjonen nedenfor.
 

HVORDAN PERSONVERNERKLÆRINGEN ENDRES OG OPPDATERES

Vi kan oppdatere vår personvernserklæring når som helst. Ved oppdatering eller endring publiseres den nye utgaven. Dersom vi foretar grunnleggende endringer angående behandling av våre brukeres personlige data, varsler vi deg via e-post og/eller i et oppslag på vår portals nettside.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen. Ved oppdatering legges den nye utgaven ut på denne siden, og vi vil revidere utgave-datoen øverst på denne siden. Dersom vi foretar grunnleggende endringer angående behandling av våre brukeres personlige data, varsler vi deg via e-post og/eller i et oppslag på vår portals nettside. E-posten sendes til adressen du har skrevet i din profil på nvent.com. Du er selv ansvarlig for at din e-post-adresse er oppdatert, aktiv og mulig å kontakte, og for å følge med på våre portaler og personvernserklæringen og eventuelle forandringer.
 

KONTAKT OSS

Kontakt oss på [email protected] eller via informasjonen gitt nedenfor dersom du har noen spørsmål angående denne erklæringen eller vår bruk av din personlige data.

Kontakt oss på [email protected] eller via informasjonen gitt nedenfor. Du kan også kontakte administrasjonen ved det lokale nVent-selskapet du inngikk en kontrakt med.

Dersom du holder til i EEA er data-kontrolløren
nVent Electric plc
et irsk selskap som holder til på 43 London Wall,
London EC2M 5TF,
Storbritannia

Dersom du holder til utenfor EEA, er data-kontrolløren
nVent Management Company
Attn: Privacy Office
1665 Utica Ave.
Suite 700
St. Louis Park, MN, 55416

Datavern-offiserer:
Vi har utstedt en datavern-offiser i områder hvor det er juridisk påbudt. Dette gjelder

nVent Thermal Germany GmbH, Erico GmbH, Steinhauer GmbH, Schroff GmbH:
Dr. Karsten Kinast
Kinast Rechtsanwaltgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
Tyskland
telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
[email protected]