Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Privacy Statement

Rev 03, May 16, 2018

Additional Languages

As additional languages and translations of this Privacy Statement become available, we will update the links to those versions below.

LANGUAGES
Chinese (Simplified) German Portugese
Czech Italian Russian
Danish Japanese Spanish (Latin America)
Dutch Norwegian Spanish (Spain)
Finnish Polish Swedish
French Āṅgla  

HVEM ER VI, OG HVORDAN GÆLDER DENNE ERKLÆRING FOR DIG?

Hos nVent mener vi, at tillid er hjørnestenen i ethvert forhold. Denne erklæring beskriver de personlige oplysninger, som nVent kan indsamle om dig via websteder, programmer eller på anden vis, hvordan vi kan anvende disse data samt andre relaterede oplysninger, som du bør få.

Hos nVent mener vi, at sikrere systemer giver en mere sikker verden. Vi forbinder og beskytter vores kunder ved hjælp af intelligente elektriske løsninger. Denne databeskyttelseserklæring afspejler vigtigheden for os af at opnå og fastholde vores kunders, forretningspartneres og andres tillid, når de deler deres personlige oplysninger med os. Nedenfor beskriver vi de personlige oplysninger, som nVent kan indsamle om dig via websteder og/eller applikationer ("onlineplatformene") eller på anden vis, hvordan vi kan anvende disse oplysninger samt andre relaterede oplysninger, som du bør få.

I denne databeskyttelseserklæring henviser "nVent" til nVent Electric plc og datterselskaber, hver for sig. Se afsnittet "Kontakt os" nedenfor for yderligere oplysninger om den dataansvarliges identitet.

HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE AFGIVER MINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL nVENT?

Principielt er dit samtykke og din afgivelse af personlige oplysninger i henhold til denne databeskyttelseserklæring fuldstændig frivillig.

Det har overordnet set ingen negative konsekvenser for dig, hvis du vælger ikke at afgive dit samtykke eller dine personlige oplysninger eller tilbagetrække dit samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger. Dog findes der omstændigheder, hvor nVent ikke kan foretage yderligere uden visse personlige oplysninger, for eksempel fordi det kræver personlige oplysninger at behandle din bestilling eller sikre adgang til en webtjeneste eller et nyhedsbrev. I så fald er det desværre ikke muligt for nVent at levere det ønskede uden de relevante personlige oplysninger.

TYPER AF INDSAMLEDE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Når nVent indsamler dine personlige oplysninger, indsamler vi kun det, som er relevant og tilstrækkeligt i forhold til formålet. Disse typer oplysninger kan omfatte kontakt-, kommunikations- og betalingsoplysninger, demografiske oplysninger, marketingoplysninger og oplysninger, der er relevante for vores websted, samt andre typer personlige oplysninger, som er relevante for det formål, de indsamles til.

Vi kan indsamle eller oprette følgende typer af personlige oplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, titel, telefonnummer, adresse og mailadresse
 • Kommunikationsoplysninger, som du har indsendt, såsom bestillinger, spørgsmål og feedback
 • Demografiske data, såsom sprog, alder og køn
 • Foretrukne form for markedsføring, såsom e-mailabonnement og ønsket hyppighed
 • Betalingsoplysninger såsom kreditkort- og kontooplysninger
 • Webstedsdata, der letter brugen af webstedet, såsom login og tekniske data
 • Øvrige oplysninger, såsom brug af produkter og applikationsdata, den anvendte browser, din placering og andre geografiske oplysninger, webstedet du kom fra og det websted, du besøger efterfølgende, samt oplysninger fra sociale medier

nVent indsamler generelt ikke personfølsomme oplysninger, medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning eller med dit samtykke. nVent accepterer dit eksplicitte samtykke til at anvende oplysninger på de måder, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring eller på det tidspunkt, hvor du afgav oplysninger.

INDSAMLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi indsamler, opretter og observerer personlige oplysninger om dig fra en række kilder, herunder fra dig direkte, fra teknologi såsom cookies og fra tredjeparter.

Vi indsamler eller opretter oplysninger om dig på følgende måder:

 • Direkte fra dig. Vi kan indsamle personlige oplysninger direkte fra dig fra en række kilder, såsom telefoner, e-mails, onlineplatforme (herunder chatfunktioner og kontaktformularer) eller onlineannoncering. Mere specifikt kan vi indsamle personlige oplysninger under opstart af eller i løbet af et forretningssamarbejde, under events eller messer, når du er tilmeldt et nyhedsbrev, sender forespørgsler på publikationer, besvarer en undersøgelse, indsender en jobansøgning, kontakter os for yderligere oplysninger eller anvender værktøjer på webstedet. 
 • Automatiseret indsamling. Vi kan indsamle personlige oplysninger om dig via automatiserede teknologier. Vi anvender disse teknologier til at indsamle oplysninger om dit udstyr, browserhandlinger og andre brugsmønstre, såsom detaljer om dine besøg på vores onlineplatforme (herunder trafikdata, logfiler og øvrige kommunikationsdata samt de ressourcer, som du tilgår og benytter i vores online- og mobilapplikationer) og oplysninger om din computer- og internetforbindelse (herunder IP-adresse, operativsystem og browsertype). Disse oplysninger hjælper os med at estimere vores brugerbase og deres brugsmønstre, lagre oplysninger om dine præferencer, effektivisere dine søgninger og andre funktioner og registrere, når du vender tilbage til en af vores onlineplatforme. Se vores cookiepolitik for oplysninger om, hvilke automatiserede teknologier vi anvender, og hvorfor. 
 • Fra tredjeparter. Vi kan også indsamle personlige oplysninger fra offentlige kilder eller leverandører af tredjepartsoplysninger. Når vi modtager disse oplysninger, informerer vi dig om, hvor de stammer fra, og hvorvidt der er tale om en offentligt tilgængelig kilde.

OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt for at opfylde formålene i denne databeskyttelseserklæring, medmindre en længere opbevaringsperiode er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Hvor lang tid vi opbevarer dine personlige oplysninger afhænger af formålet med indsamlingen deraf samt deres karakter. Vi opbevarer dine personlige oplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt for at opfylde formålene i denne databeskyttelseserklæring, medmindre der kræves en længere opbevaringsperiode. Disse kriterier for opbevaring af dine oplysninger er blandt de vigtigste:

 • Når du har en aktiv konto eller en aktiv aftale med nVent
 • Når vi kommer i kontakt med dig som potentiel kunde
 • Når vi skal overholde en retskendelse, lov eller juridisk proces
 • Når de personlige oplysninger er lagret på vores it-systemer til sikkerhedskopiering og katastrofeberedskab i henhold til vores politikker og procedurer på området 
 • Når vi har en legitim interesse i at opbevare dine personlige oplysninger, og disse interesser ikke tilsidesættes af dine rettigheder og privilegier
 • Når lovmæssige krav og retningslinjer i branchen kræver det, såsom til skattemæssige formål, auditeringsformål og oplysninger om helbred og sikkerhed 
 • Når vi har dit samtykke

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvor og hvor lang tid dine personlige oplysninger opbevares, bedes du kontakte os på [email protected].

BRUG AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

nVent kan anvende dine personlige oplysninger til at hjælpe dig, forbedre vores tjenester og opfylde formålene med indsamling af dine personlige oplysninger, såsom at udføre en transaktion, kommunikere med dig og drive virksomhed. nVents brug af dine personlige oplysninger er baseret på flere juridiske grundlag, herunder dit samtykke og nVents legitime interesser, og afhænger af omstændighederne.

Måder, hvorpå vi kan anvende dine personlige oplysninger:

 • Udføre transaktioner, som du har anmodet om, såsom at behandle ordrer, registrere købte produkter, håndtere reklamationer og besvare henvendelser til kundeservice
 • Kommunikere med dig om din konto eller vores relation
 • Informere dig om produkter eller tjenester fra nVent, som du kan være interesseret i
 • Sende dig undersøgelser om din brug af nVent-produkter og -tjenester
 • Forbedre brugbarheden af vores websted, herunder nemmere navigation
 • Få mere at vide om dig, og om hvordan du anvender vores webindhold
 • Besvare eller behandle en jobansøgning eller jobforespørgsel
 • Drive virksomhed og håndtere risici, herunder at beskytte nVents og andres rettigheder og ejendom 
 • Overholde gældende lovgivning og interne politikker, såsom auditerings- og sikkerhedspolitikker
 • Forbedre vores produkter og tjenester.

nVent anvender ikke dine personlige oplysninger sammen med automatiserede afgørelsesprocesser uden at udføre menneskelig kontrol.

HJEMMEL FOR BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi behandler dine personlige oplysninger ud fra dit samtykke, vores legitime interesser, for at opfylde vores kontraktforpligtelser eller i henhold til gældende lovgivning.

nVents forskellige anvendelser af dine personlige oplysninger ovenfor er baseret på et juridisk grundlag, også kaldet hjemmel. Mere specifikt behandler vi dine personlige oplysninger ud fra følgende hjemler:

 • Samtykke. I nogle tilfælde behandler nVent kun dine personlige oplysninger, såfremt du har afgivet samtykke. I henhold til denne databeskyttelseserklæring eller samtykkeerklæringen på indsamlingstidspunktet er eksempler på disse: tilmelding til nyhedsbrev om nVent-produkter, -tjenester eller -kurser eller øvrige arrangementer, oprettelse af brugerprofiler eller tilmelding til et arrangement eller kursus. Bemærk, at vi højst sandsynligt har en anden hjemmel for databehandlingen (for eksempel en legitim interesse), hvilket overflødiggør samtykke. Hvis vores brug og deling af dine personlige oplysninger ikke er umiddelbart tydelig, når du afgiver dem, giver vi yderligere oplysninger på tidspunktet for indsamlingen vedrørende oplysningernes formål og brug.
 • Legitime interesser. nVent behandler dine personlige oplysninger efter behov og i henhold til vores legitime interesser, såsom at lette korrespondancen mellem nVent og dig, at forbedre vores onlineplatforme ved at gennemgå din brug af og eventuelle problemer webstedet i forbindelse med brug af vores onlineplatforme, at markedsføre vores virksomhed ved at kommunikere med dig via din e-mailadresse eller øvrige kontaktoplysninger, at sikre vores it-infrastruktur og intellektuelle ejendomsrettigheder ved at logge din IP-adresse i forbindelse med beskyttelse mod indtrængningsforsøg samt registrere og forebygge svindel og lignende it-forbrydelser, at kontrollere din kredit og udføre risikovurderinger, og at udvikle eller forbedre vores produkter og tjenester. Vores legitime interesser er opvejet imod dine rettigheder og privilegier, og vi behandler ikke dine personlige oplysninger, såfremt det tilsidesættes af dine rettigheder og privilegier.
 • At opfylde vores kontraktforpligtelser. Vi behandler dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til vores kontrakt om at levere vores produkter og tjenester til dig. Mere specifikt behandler vi dine personlige oplysninger for at levere de produkter og tjenester, du anmoder om. 
 • I henhold til gældende lovgivning. Vi kan også behandle dine personlige oplysninger, såfremt vi har tilladelse eller påkræves det i henhold til gældende lovgivning, for at imødekomme en kontrol, audit eller lignende gyldigt krav fra myndighederne eller anden offentlig instans, at imødekomme en juridisk proces, såsom en stævning, eller efter behov for at beskytte vores interesser eller på anden vis anvende vores juridiske rettigheder og midler (for eksempel i forbindelse med at forebygge eller registrere it-svindel, netværksangreb eller lignende kriminelle og ansvarspådragende aktiviteter), forsvare os i tilfælde af en tvist og håndtere klager eller krav.

DELING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

nVent kan dele dine personlige oplysninger med andre nVent-enheder, -mærker, -afdelinger og tilknyttede firmaer. nVent kan dele dine personlige oplysninger med tredjeparter med dit samtykke for behandling på vores vegne eller af lovmæssige årsager.

nVent kan dele dine personlige oplysninger med andre nVent-enheder, -mærker og -afdelinger samt datterselskaber for at hjælpe dig, herunder i forbindelse med ovenstående handlinger.

Vi deler ikke dine personlige data med tredjeparter, undtagen under følgende omstændigheder:

 • Med dit samtykke - Vi må dele dine personlige oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil. 
 • Til databehandling på egne vegne - Vi kan dele personlige oplysninger med tredjeparter, som udfører aktiviteter i henhold til vores instruktioner. Disse aktiviteter kan omfatte alle former for behandling, som nVent udfører som beskrevet ovenfor i afsnittene "Indsamling af dine personlige oplysninger" og "Brug af dine personlige oplysninger". Disse tredjeparter er forpligtet ved kontrakt til at beskytte dine oplysninger og begrænse deres brug til de formål, som dine oplysninger blev afgivet til. 
 • Af juridiske årsager - Vi deler dine personlige oplysninger med en tredjepart, hvis det er nødvendigt for at overholde love, statutter, regler, bestemmelser eller branchestandarder, eller hvis vi skal efterkomme en stævning, ransagningskendelse eller lignende juridiske krav.

SIKKERHED AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Sikkerheden af dine personlige oplysninger er vigtig for os. nVent har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortrolighed, integritet og tilgængelighed af dine personlige oplysninger.

Sikkerheden af dine personlige oplysninger er vigtig for os. nVent har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortrolighed, integritet og tilgængelighed af dine personlige oplysninger. Vi beskytter dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse ved hjælp af sikkerhedsteknologier og -procedurer, såsom kryptering samt adgangskontrol og -begrænsning.

Du er dog også selv ansvarlig for sikkerheden af dine personlige oplysninger. Såfremt vi har givet dig (eller du selv har valgt) en adgangskode i forbindelse med at tilgå bestemte dele af vores onlineplatforme, er du selv ansvarlig for at beskytte denne adgangskode. Vi beder dig om ikke at dele denne adgangskode med nogen.

Overførsel af oplysninger via internettet er desværre ikke fuldstændigt sikker. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere, at de forbliver fortrolige, når de overføres til vores onlineplatforme. Enhver overførsel af personlige oplysninger sker på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for nogen omgåelse af de databeskyttelsesindstillinger og -foranstaltninger, vi benytter på vores onlineplatforme.

ADGANG TIL OG BESLUTNINGER VEDRØRENDE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi anvender tredjepartstjenester til at levere de tjenester, du bestiller hos os, og til at administrere, vedligeholde og forbedre vores onlineplatforme. Du har en række valg i forbindelse med, hvordan disse tredjepartstjenester benytter og videregiver dine personlige oplysninger. Derudover giver vi dig en række ekstra valg i forbindelse med vores brug og videregivelse af de personlige oplysninger, du afgiver til os.

Vi bestræber os på at give dig en række valg i forbindelse med de personlige oplysninger, du afgiver til os. Derfor har vi sørget for følgende mekanismer for at give dig kontrol over dine personlige oplysninger:

 • Kampagnetilbud fra nVent. Vi anvender kun dine personlige oplysninger til at promovere vores egne eller tredjeparters produkter og tjenester, såfremt du har afgivet udtrykkeligt samtykke hertil. Hvis du vil afgive dit samtykke til denne brug af dine personlige oplysninger, kan du afkrydse det relevante felt på formularen, hvor vi indsamler dine oplysninger eller anmoder om dit samtykke. Hvis du vil ændre dit valg, bedes du kontakte os på [email protected]. Hvis vi har sendt dig en kampagnemail, kan du sende os en mail tilbage, hvor du frabeder dig lignende e-mails i fremtiden, eller blot klikke på "Afmeld"-linket i kampagnemailen. Dette fravalg gælder ikke oplysninger, som er afgivet til nVent i forbindelse med et produktkøb, en garantiregistrering, en produktserviceoplevelse eller lignende transaktioner.

DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Gældende databeskyttelseslove kan give dig bestemte rettigheder vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger. Mere specifikt kan disse love give dig ret til indsigt og opdatering af dine personlige oplysninger, begrænsning af vores databehandling, tilbagetrækning af dit samtykke til vores databehandling (hvis relevant) og ret til sletning af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at indgive en klage til dit lokale datatilsyn, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt.

Gældende databeskyttelseslove kan give dig bestemte rettigheder vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger. Disse rettigheder samt oplysninger om, hvordan du udøver dem, er beskrevet nedenfor.

 • Begrænsning og sletning af personlige oplysninger. Du er berettiget til at gennemse, ændre, opdatere og slette dine personlige oplysninger. Du kan anmode om begrænsning af vores brug af dine personlige oplysninger, hvis du hævder, at de er unøjagtige, hvis behandlingen af dem konstateres ulovlig, eller hvis vi ikke længere har brug for at behandle dine personlige oplysninger, men vi har opbevaret dem i henhold til gældende lovgivning. Såfremt du anmoder om sletning af dine personlige oplysninger, vil vi kun slette din brugerkonto, når vi ikke længere har hjemmel for at behandle dine personlige oplysninger, eller efter en endelig afgørelse om, at dine personlige oplysninger er blevet ulovligt behandlet. 
 • Dataportabilitet. I det omfang, dine personlige oplysninger til nVent er behandlet ud fra dit samtykke, har du ret til at anmode om, at vi sender dig en kopi af eller giver dig adgang til alle eller dele af dine personlige oplysninger i et struktureret, alment anvendt og elektronisk format. Du har desuden ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger overført til en anden dataansvarlig, såfremt det er teknisk muligt.
 • Tilbagetrækning af samtykke. I det omfang, vores behandling af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, må du til enhver tid tilbagetrække samtykket ved at slette din brugerkonto eller udøve dine rettigheder som beskrevet nedenfor. Tilbagetrækning af dit samtykke har dog ingen indvirkning på lovligheden af databehandlingen baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen, ej heller på fremtidig databehandling, som er baseret på ethvert andet lovligt samtykke til behandling af dine personlige oplysninger.
 • Udøvelse af dine rettigheder. Du har ret til at udøve ovenstående rettigheder ved at kontakte os på [email protected]. Hvis du kontakter os med henblik på at udøve en af ovenstående rettigheder, beder vi dig muligvis om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afvise din anmodning, hvis du ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til at kunne bekræfte din identitet eller opfylde vores juridiske og forretningsmæssige krav.

Borgere i Californien er berettiget til at anmode om en meddelelse, der afgrænser hvilke kategorier af personlige oplysninger, vi deler med vores datterselskaber og/eller tredjeparter, samt disses kontaktoplysninger. Hvis du er borger i Californien og ønsker en kopi af denne meddelelse, kan du rekvirere en ved at skrive til: [email protected].

Klager. Du har desuden ret til at indgive en klage til datatilsynet i det land, hvor du lever eller arbejder. Dog beder vi dig om at kontakte os først, så vi får muligheden for at afhjælpe eventuelle betænkeligheder, du måtte have vedrørende vores databehandling.

HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

For at stille vores onlineplatforme, produkter og tjenester til rådighed for dig kan vi videregive og opbevare dine personlige oplysninger uden for det land, hvor du bor eller arbejder. I så fald træffer vi de passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse.

Dine personlige oplysninger kan blive overført inden for nVent-koncernen eller til tredjeparter, som behandler oplysningerne på vegne af os uden for det land, hvor du bor eller arbejder, herunder USA, Indien og andre lande, og som muligvis har et lavere databeskyttelsesniveau end landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Dine personlige oplysninger overføres kun af os til et andet land, hvis det kræves eller tillades i henhold til gældende lovgivning, og såfremt passende sikkerhedsforanstaltninger er truffet. For at sikre, at dine personlige oplysninger behandles i henhold til denne databeskyttelseserklæring, sørger nVent for databeskyttelsesaftaler mellem os og alle eksterne modtagere af dine personlige oplysninger. Disse databeskyttelsesaftaler omfatter EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser ("standardkontraktbestemmelserne"), hvis relevant. EU-Kommissionen har besluttet, at overførslen af personlige oplysninger i henhold til disse standardkontraktbestemmelser sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse for dine personlige oplysninger. I henhold til disse standardkontraktbestemmelser har du de samme rettigheder, som hvis dine personlige oplysninger ikke var blevet overført til en ekstern tredjepart. Hvis du ønsker en kopi af databeskyttelsesaftalen, bedes du kontakte os via nedenstående oplysninger.

BØRNS PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vores onlineplatforme er beregnet til voksne personer, og vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger om børn under 16 år. Faktisk er det forbudt for børn under 16 år at anvende eller afgive personlige oplysninger på vores onlineplatforme. Hvis vi konstaterer, at vi har indsamlet eller modtaget personlige oplysninger fra et barn under 16 år, sletter vi disse oplysninger.

nVent forstår vigtigheden af at beskytte børns privatliv, især på internettet. Vores onlineplatforme, hvor denne databeskyttelseserklæring foreligger, er beregnet til voksne personer, og vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger om børn under 16 år. Hvis du er under 16 år, skal du undlade at anvende eller afgive personlige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelt brugernavn) på vores onlineplatforme eller via funktionerne derpå. Hvis vi konstaterer, at vi har indsamlet eller modtaget personlige oplysninger fra et barn under 16 år, sletter vi disse oplysninger. Hvis du har mistanke om, at vi er i besiddelse af personlige oplysninger om et barn under 16 år, bedes du kontakte os på [email protected] eller via nedenstående oplysninger

ÆNDRING OG OPDATERING AF DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Vi er berettiget til at opdatere denne databeskyttelseserklæring når som helst. I forbindelse hermed oplyser vi altid den aktuelle version. Hvis vi indfører væsentlige ændringer til vores behandling af dine personlige oplysninger, informerer vi dig herom pr. e-mail og/eller en meddelelse på vores onlineplatforme.

Vi opdaterer muligvis denne databeskyttelseserklæring. Når vi foretager en opdatering, lægger vi den nye version ud på webstedet og opdaterer revisionsdatoen øverst på denne side. Hvis vi indfører væsentlige ændringer til vores behandling af dine personlige oplysninger, informerer vi dig herom pr. e-mail til den angivne mailadresse i din brugerkonto og/eller en meddelelse på nvent.com. Du er ansvarlig for at sikre, at din e-mailadresse på vores onlineplatforme er opdateret og aktiv, samt at kontrollere vores onlineplatforme og denne databeskyttelseserklæring for eventuelle ændringer.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne databeskyttelseserklæring eller vores brug af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Kontakt os på [email protected], eller via nedenstående oplysninger. Alternativ kan du kontakte ledelsen i din lokale nVent-virksomhed.

Hvis du arbejder i EØS, er den dataansvarlige virksomhed:
nVent Electric plc
en irsk virksomhed med hjemsted på adressen 43 London Wall,
London, EC2M 5TF,
Storbritannien

Hvis du arbejder uden for EØS, er den dataansvarlige virksomhed:
nVent Management Company
Attn: Privacy Office
1665 Utica Ave.
Suite 700
St. Louis Park, MN, 55416, USA

Dataansvarlige:
Såfremt gældende lovgivning kræver det, har vi én databeskyttelsesansvarlig pr. virksomhed:

For nVent Thermal Germany GmbH, Erico GmbH, Steinhauer GmbH, Schroff GmbH:
Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
Tyskland
Telefonnummer: +49 (0)221 – 222 183 – 0
[email protected]