Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Privacy Statement

Rev 03, May 16, 2018

Additional Languages

As additional languages and translations of this Privacy Statement become available, we will update the links to those versions below.

LANGUAGES
Chinese (Simplified) German Portugese
Czech Italian Russian
Danish Japanese Spanish (Latin America)
Dutch Norwegian Spanish (Spain)
Finnish Polish Swedish
French Angličtina  

KDO JSME A JAK SE NA VÁS VZTAHUJE TOTO PROHLÁŠENÍ

Ve společnosti nVent věříme, že základním kamenem veškerých vztahů je důvěra. Toto prohlášení popisuje, jaké osobní údaje o vás může společnost nVent shromažďovat prostřednictvím webových stránek, aplikací nebo jinými způsoby. Jak můžeme tyto údaje využívat a uvádíme zde i další důležité informace, které byste měli znát.

Ve společnosti nVent věříme, že bezpečnější systémy znamenají i bezpečnější svět. Své zákazníky spojujeme a chráníme propracovanými elektrickými řešeními. V tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů týkajícím se shromažďování dat vyjadřujeme, jak nesmírně si vážíme důvěry svých zákazníků, obchodních partnerů a dalších, kteří s námi sdílejí své osobní údaje, a jak se snažíme tuto důvěru zachovat. Níže popisujeme, jaké osobní údaje o vás může společnost nVent shromažďovat prostřednictvím webových stránek nebo aplikací (naše „rozhraní online”) nebo jinými způsoby. Jak můžeme tato data využívat a uvádíme zde i další důležité informace, které byste měli znát.

Pro účely tohoto prohlášení se pojmem „nVent” rozumí společnost nVent Electric plc a její dceřiné společnosti, každá jednotlivě. Další informace o identitě správce dat najdete níže v části „Kontaktujte nás”.

CO SE STANE, KDYŽ SPOLEČNOSTI NVENT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEPOSKYTNU?

Obecně vzato záleží jen na vás, zda nám svůj souhlas a osobní údaje poskytnete.

Vaše volba, zda nám své osobní údaje poskytnete či neposkytnete, případně pokud se rozhodnete svůj souhlas o zpracování osobních údajů zrušit, pro vás nebude mít žádné negativní důsledky. Za jistých okolností se však může stát, že bez určitých osobních údajů s vámi společnost nVent nebude moci vhodným způsobem jednat. Osobní údaje například potřebujeme při zpracování objednávek nebo abychom vám mohli nabídnout přístup k nabídkám na webu či zpravodaje. V takových případech bohužel nebude možné, aby společnost nVent splnila vaše požadavky, aniž by k tomu od vás obdržela příslušné osobní údaje.

JAKÉ TYPY OSOBNÍCH DAT SHROMAŽĎUJEME

Společnost nVent o vás vždy shromažďuje pouze takové údaje, které jsou náležité, přiměřené a nejsou nadměrné pro účel, pro který je potřebujeme. Může se jednat o kontaktní, komunikační a platební údaje, demografické a marketingové údaje, údaje týkající se našich webových stránek a případné další osobní údaje, které jsou třeba pro účel, za jakým jsou shromažďovány.

V následujícím seznamu uvádíme, jaké typy osobních údajů od vás můžeme shromažďovat nebo je o vás vytvářet.

 • Kontaktní údaje (např. jméno, titul, telefonní číslo, poštovní či e-mailová adresa);
 • údaje vyplývající z komunikace, kterou jste s námi vedli (např. objednávky, dotazy či vaše názory);
 • demografická data (např. jazyk, věk či pohlaví);
 • marketingová nastavení (např. příjem e-mailových zpráv a nastavení četnosti jejich odběru);
 • platební údaje (např. údaje o kreditní kartě a účtu);
 • data lokality spojená s používáním webových stránek (např. přihlašovací a technické údaje);
 • různé další údaje (např. údaje o používání výrobku, data aplikace, používaný prohlížeč, vaše umístění a další geografická data, z jakých webových stránek jste na naše stránky přišli, jaké webové stránky jste navštívili poté a údaje o sociálních médiích).

Společnost nVent nebude obecně shromažďovat citlivé osobní údaje, pokud to není povoleno zákonem nebo pokud jí k tomu neudělíte výslovný souhlas. Společnost nVent přijímá váš výslovný souhlas, že může tyto údaje používat způsobem popsaným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo v místě, kde jste tyto údaje zveřejnili.

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které se vás týkají, můžeme shromažďovat, vytvářet a sledovat pomocí různých zdrojů, například přímo od vás, prostřednictvím technologií (např. cookies) nebo od třetích stran.

V následujícím seznamu uvádíme, jakými způsoby od vás můžeme osobní informace shromažďovat nebo vytvářet.

 • Přímo od vás. Přímo od vás můžeme osobní údaje shromažďovat prostřednictvím celé řady zdrojů, například telefonu, e-mailu, našich rozhraní online (včetně komunikace v síti v reálném čase a kontaktních formulářů) nebo naší reklamy online. Konkrétně můžeme vaše osobní údaje shromažďovat při zahájení nebo v průběhu obchodních vztahů, při akcích nebo na veletrzích, pokud se přihlásíte k odběru zpravodajů, požádáte o publikace, vyplníte anketu, přijmete slevy a výhody v rámci reklamních kampaní, při registraci do akcí společnosti nVent nebo do služeb online, pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, kontaktujete nás z důvodu dalších informací nebo pokud použijete nástroje na webových stránkách. 
 • Prostřednictvím automatizovaných prostředků. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat prostřednictvím automatizovaných prostředků. Prostřednictvím těchto technologií shromažďujeme informace o vašem vybavení, aktivitách v rámci prohlížení a o dalších modelech, například podrobné informace o návštěvách našich rozhraní online (včetně přenesených dat, souborů protokolu a jiných komunikačních dat a zdrojů, ke kterým máte přístup a které používáte v aplikacích online a mobilních aplikacích) a informace o vašem počítači a internetovém připojení (včetně vaší adresy IP, operačního systému a typu prohlížeče). Tyto informace nám pomáhají odhadovat velikost naší cílové skupiny a způsoby používání, ukládat informace o vašich nastaveních, zrychlovat vyhledávání a další funkce a rozpoznávat, kdy se na naše rozhraní online vracíte. Informace o tom, které automatizované technologie používáme a za jakým účelem, najdete v našich Zásadách používání souborů cookie. 
 • Od třetích stran. Vaše osobní údaje můžeme získávat i z veřejných zdrojů nebo od poskytovatelů třetích stran. Pokud taková data získáme, upozorníme vás, odkud vaše osobní údaje pocházejí a zda se jedná o veřejně přístupné zdroje.

JAK UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění účelu popsaného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud není zákonem povoleno tyto údaje uchovávat déle.

Jak dlouho vaše osobní data uchováváme tedy záleží na účelu, pro který jsme je získali, a také na jejich povaze. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu potřebnou ke splnění účelu popsaného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud není třeba tyto údaje uchovávat déle. Některá primární kritéria, podle kterých určujeme, kdy vaše data uchovávat:

 • Když máte u společnosti nVent aktivní účet nebo jste s ní navázali vztah;
 • když ve vás spatřujeme možného zákazníka;
 • když musíme vyhovět soudnímu příkazu, zákonu nebo soudnímu sporu;
 • když jsou vaše údaje uloženy v našich systémech pro zálohování a obnovu v případě havárie v souladu s našimi zásadami a postupy pro zálohování a havárie; 
 • když máme oprávněný zájem tyto údaje uchovat a naše zájmy nejsou převáženy vašimi právy a svobodami;
 • když to vyžadují právní požadavky a profesní předpisy, například za účelem zdanění či auditu nebo jde-li o informace týkající se zdraví a bezpečnosti; 
 • když máme vaše svolení.

Chcete-li získat další informace o tom, kde a jak dlouho vaše osobní údaje ukládáme, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected].

JAK VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost nVent může vaše osobní údaje využívat tak, aby vám posloužila, vylepšovala své služby a plnila účel, za kterým jste nám svá osobní data poskytli, například abychom s vámi komunikovali a prováděli obchodní operace. Za různých okolností spoléhá společnost nVent při používání vašich osobních údajů na několik právních základů, například na váš souhlas nebo na oprávněné zájmy společnosti nVent.

Způsob, jakým vaše osobní údaje využíváme, může zahrnovat:

 • Provádění transakcí, o které jste požádali, například zpracování objednávek, registrace zakoupených výrobků, vyřizování záručních nároků a odpovědi na požadavky v rámci služeb zákazníkům;
 • komunikace s vámi, týkající se vašeho účtu nebo našeho vztahu;
 • předávání informací o dostupných produktech a službách společnosti nVent, o které byste mohli mít zájem; 
 • zasílání dotazníků, týkajících se používání produktů a služeb společnosti nVent;
 • zlepšování použitelnosti webových stránek, pokud se na nich nacházíte, včetně usnadňování navigace;
 • zjišťování informací o vás a o způsobu, jakým komunikujete s obsahem našich webových stránek;
 • odpověď či zpracování žádosti nebo dotazu na zaměstnání;
 • provádění obchodních operací a správa rizik včetně ochrany práv a majetku společnosti nVent a dalších; 
 • soulad s právními požadavky a vnitřními zásadami, například zásadami pro audit a bezpečnost;
 • vylepšování našich produktů a služeb.

Společnost nVent vaše osobní údaje nepoužívá prostřednictvím automatizovaného rozhodování, které by probíhalo bez lidského zásahu.

PRINCIP ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho svolení a našich oprávněných zájmů, abychom splnili závazky, které nám vůči vám vznikly na základě smlouvy, nebo vyžaduje-li to zákon.

Pro každé použití vašich osobních údajů výše uvedenými způsoby má společnost nVent zákonné základy. Konkrétně vaše osobní data zpracováváme na těchto základech:

 • Souhlas. V některých případech společnost nVent vaše osobní údaje zpracuje až poté, co jí k tomu poskytnete souhlas. V souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nebo souhlasným prohlášením v okamžiku získání takového souhlasu se jedná například o přihlášení k odběru zpráv o produktech, službách, školeních a jiných akcích společnosti nVent, vytváření uživatelských profilů nebo o registraci na akci či školení. Vezměte prosím na vědomí, že s největší pravděpodobností máme jiný právní základ pro zpracování (např. oprávněný zájem), takže souhlas není nutný. Pokud nám poskytnete své osobní údaje a nebude ihned patrný způsob jejich používání a sdílení, poskytneme vám další informace, jakmile získáme vaše osobní údaje týkající se našich záměrů a používání osobních údajů.
 • Oprávněné zájmy. Společnost nVent bude vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak potřebujeme k prosazování našich oprávněných zájmů, mezi něž patří například usnadnění komunikace mezi společností nVent a vámi; vylepšování našich rozhraní online tak, že hodnotíme, jak naše webové stránky využíváte a na jaké problémy můžete při používání našich rozhraní online narazit; podpora našeho podnikání pomocí vašeho e-mailu nebo jiných kontaktních informací, jejichž prostřednictvím s vámi komunikujeme; k ochraně naši infrastruktury IT a duševního vlastnictví evidencí vaší adresy IT za účelem detekce narušení, detekce a prevence podvodů a jiných trestných činů; kontrola vaší důvěryhodnosti a hodnocení rizik; rozvíjení nebo vylepšování našich produktů a služeb. Naše oprávněné zájmy jsou vyváženy vašimi právy a svobodami a pokud vaše práva a svobody převažují, vaše osobní údaje nezpracováváme
 • Plnění našich závazků vůči vám podle naší smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom splnili závazky vůči vám, které vyplývají z naší smlouvy dodat vám zboží a služby. Konkrétně vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám poskytli produkty a služby, které od nás požadujete. 
 • Vyžaduje-li to zákon. Vaše osobní údaje můžeme zpracovat i tehdy, když nám to nakazuje nebo povoluje zákon; abychom vyhověli vládním inspekcím, auditům a dalším právoplatným požadavkům vlády nebo jiných veřejných autorit; abychom zareagovali na soudní procesy, například na obsílky; je-li to potřeba k ochraně našich zájmů nebo k jinému prosazování našich zákonných práv a nápravných řešení (pokud je to například nutné k prevenci nebo odhalení podvodu, útoků na naši síť nebo jiných trestných a protiprávních aktivit), k obranným soudním sporům a ke správě stížností či požadavků.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost nVent může vaše osobní údaje sdílet s jinými entitami, značkami, divizemi a dceřinými společnostmi společnosti nVent. Společnost nVent může vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami na základě vašeho souhlasu, při zpracování vaším jménem nebo z právních důvodů.

Aby vám vyhověla, může společnost nVent sdílet vaše osobní údaje s jinými entitami, značkami, divizemi a dceřinými společnostmi společnosti nVent, včetně výše uvedených aktivit.

Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami s výjimkou následujících okolností.

 • S vaším svolením. - Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud nám k tomu udělíte svolení. 
 • Pro zpracování vaším jménem. - Můžeme vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami, které provádějí činnosti na základě našich pokynů. Tyto činnosti mohou zahrnovat některé činnosti spojené se zpracováním, které společnost nVent provádí, jak je popsáno výše v částech „JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE” a „JAK VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE”. Tyto třetí strany jsou smluvně zavázány, aby vaše osobní údaje ochraňovaly a využily je pouze pro účel, za jakým jim byly poskytnuty. 
 • Z právních důvodů - Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetí stranou, pokud je to přiměřeně nutné, abychom vyhověli zákonu, stanově, normě, předpisu, nařízení, směrnici nebo profesionálnímu standardu, případně jako reakci na předvolání, příkaz k domovní prohlídce nebo na jiný právní požadavek.

BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost vašich osobních údajů považujeme za důležitou. Na ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti vašich osobních údajů zřídila společnost nVent technická a organizační zabezpečení.

Bezpečnost vašich osobních údajů považujeme za důležitou. Na ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti vašich osobních údajů zřídila společnost nVent technická a organizační zabezpečení. Před nepovoleným přístupem, použitím nebo vyzrazením vaše údaje chráníme pomocí bezpečnostních technologií a procedur, jako je například šifrování nebo kontrola a omezení přístupu.

Bezpečnost a zabezpečení vašich osobních údajů závisí i na vás. Tam, kde jsme vám v rámci přístupu do určitých částí našich rozhraní online poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, odpovídáte za to, že toto heslo zachováte v tajnosti. Žádáme vás, abyste toto heslo nikomu neprozrazovali.

Přenos informací prostřednictvím internetu však bohužel není zcela bezpečný. Přestože se maximálně snažíme, abychom vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme vám zaručit, že vaše osobní údaje přenesené na naše rozhraní online budou zcela v bezpečí. Jakýkoliv přenos osobních údajů provádíte na své vlastní riziko. Neodpovídáme za obejití jakýchkoliv nastavení soukromí nebo bezpečnostních opatření zahrnutých v našich rozhraních online.

PŘÍSTUP A ROZHODOVÁNÍ O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

Při poskytování služeb, které u nás objednáváte, a na pomoc při řízení, údržbě a vylepšování našich rozhraní online využíváme služby některých třetích stran. Jak budou tyto služby třetích stran využívat a zveřejňovat vaše osobní údaje, záleží na vašem rozhodnutí. Navíc vám dáváme k dispozici celou řadu dalších voleb, jak můžeme využívat a zveřejňovat osobní údaje, které nám poskytnete.

Snažíme se, abyste ohledně osobních údajů, které nám poskytnete, měli k dispozici více možností. Kontrolu nad vašimi informacemi vám umožňujeme pomocí následujících mechanismů:

 • Propagační nabídky společnosti nVent. Vaše osobní údaje budeme využívat s vaším výslovným svolením výhradně k propagaci vlastních produktů a služeb nebo produktů a služeb třetích stran. Pokud nám s tímto využíváním chcete udělit souhlas, můžete zaškrtnout příslušné políčko ve formuláři, jehož prostřednictvím získáváme vaše údaje nebo vás žádáme o souhlas. Chcete-li svou volbu změnit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Pokud jste od nás obdrželi propagační e-mail, můžete nám zaslat e-mailovou odpověď s požadavkem, abychom vám příště podobné zprávy již nezasílali, případně můžete přímo v e-mailu kliknout na odkaz „zrušit odebírání”. Toto odhlášení se nevztahuje na informace, které jste společnosti nVent poskytli v důsledku nákupu produktu, záruční registrace, zkušeností s produktovými službami nebo jiných transakcí.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příslušné zákony na ochranu údajů vám mohou poskytovat určitá práva týkající se zpracování vašich osobních údajů. Tyto zákony vám konkrétně mohou poskytovat právo mít přístup a aktualizovat vaše osobní údaje, omezit naše zpracování vašich osobních údajů, zrušit souhlas s našim zpracováním vašich osobních údajů (přichází-li to v úvahu) a práva nechat vaše osobní údaje vymazat. Pokud se domníváte, že byla vaše práva porušena, máte právo vznést stížnost u dozorčích úřadů.

Příslušné zákony na ochranu údajů vám mohou poskytovat určitá práva, týkající se zpracování vašich osobních údajů. Tato práva a informace, jak můžete tato práva uplatňovat, jsou podrobně popsány níže.

 • Aktualizace, omezení a smazání přístupu. Své osobní údaje můžete kontrolovat, měnit, aktualizovat i mazat. Můžete požádat, abychom omezili jejich využívání, pokud zpochybníte jejich přesnost, pokud je zpracování vašich osobních údajů shledáno jako nezákonné nebo pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro zpracování, ale v souladu se zákonem je dosud uchováváme. Požádáte-li o smazání osobních údajů, smažeme váš účet, pouze když už nebudeme mít zákonné základy pro zpracování vašich osobních údajů nebo po závěrečném rozhodnutí, že vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně. 
 • Přenositelnost. V rozsahu, ve kterém jste společnosti nVent na základě svolení poskytli přístup ke svým osobním údajům, máte právo požádat, abychom vám poskytli kopii nebo přístup ke všem těmto osobním údajům nebo k jejich části, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Také máte právo požádat, abychom tyto osobní údaje předali někomu jinému, pokud je to technicky možné.
 • Odvolání souhlasu. V rozsahu, v jakém na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše osobní údaje, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat uzavřením svého účtu nebo uplatněním svých práv, jak je popsáno níže. Odvoláním souhlasu však neovlivníte zákonnost zpracování založeného na vašem předchozím souhlasu předtím, než jste jej odvolali, a neovlivní ani zákonnost dalšího zpracování, založeného na jiných zákonných základech pro zpracování vašich osobních údajů.
 • Jak můžete uplatnit svá práva. Jakékoli z výše uvedených práv můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese [email protected]. Pokud nás kontaktujete, abyste uplatnili některé z výše uvedených práv, můžeme vás požádat o další informace, abychom ověřili vaši totožnost. Pokud nám neposkytnete dostatečné informace, podle nichž bychom mohli ověřit vaši totožnost nebo vyhovět našim právním či obchodním náležitostem, vyhrazujeme si právo váš požadavek omezit nebo odmítnout.

Obyvatelé státu Kalifornie (California) mají právo nás požádat o oznámení s označením kategorií osobních údajů, které za účelem obchodu sdílíme s našimi dceřinými společnostmi či třetími stranami, a poskytnout jim kontaktní informace těchto dceřiných společností nebo třetích stran. Jste-li obyvatelem státu Kalifornie a chtěli byste obdržet toto oznámení, zašlete prosím písemnou žádost na e-mailovou adresu [email protected].

Stížnosti. Máte také právo vznést stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde bydlíte nebo pracujete. Než tak ale učiníte, prosíme vás, abyste nás kontaktovali a dali nám možnost s vámi přímo jednat a pokusit se vaše obavy o ochranu soukromí vyřešit.

KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

V rámci poskytování našich rozhraní online, produktů a služeb můžeme vaše osobní data odeslat a uložit mimo zemi, kde sídlíte nebo kde se nacházíte. Pokud taková situace nastane, použijeme vhodná ochranná opatření povolená příslušným zákonem na ochranu údajů, abychom vaše osobní údaje ochránili.

Vaše osobní údaje mohou být v rámci společnosti nVent nebo třetích stran, které vaše osobní údaje zpracovávají naším jménem, přeneseny mimo zemi, kde sídlíte nebo kde se nacházíte, včetně Spojených států, Indie či jiných zemí, které mají nižší úroveň ochrany dat než země Evropského hospodářského prostoru (EEA).

Vaše osobní údaje přeneseme do jiné země, pouze pokud to vyžaduje nebo povoluje příslušný zákon na ochranu údajů a jsou-li použita vhodná opatření na ochranu vašich osobních údajů. Abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, používá společnost nVent smlouvy o ochraně údajů mezi společností nVent a všemi ostatními příjemci našich dat, které případně obsahují standardní smluvní doložky přijaté evropskou komisí („standardní smluvní doložky”). Evropská komise stanovila, že přenos osobních údajů v souladu se standardními smluvními doložkami zajišťuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. V rámci těchto standardních smluvních doložek máte stejná práva, jako kdyby vaše údaje nebyly k takové třetí straně přeneseny. O kopii smlouvy o ochraně osobních údajů můžete požádat, pokud nás kontaktujete některým z níže uvedených způsobů.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE DĚTÍ

Naše rozhraní online jsou určena dospělým. Vědomě neshromažďujeme informace o dětech mladších 16 let. Děti mladší 16 let mají zakázáno používat naše rozhraní online nebo jejich prostřednictvím poskytovat jakékoliv informace. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 16 let, tyto údaje smažeme.

Společnost nVent chápe důležitost ochrany soukromí dětí, zvláště v prostředí online. Naše rozhraní online, na kterých se nachází toto prohlášení o ochraně osobních údajů, jsou určena dospělým a od dětí mladších 16 let vědomě žádné informace nezískáváme. Pokud jste mladší 16 let, naše rozhraní online nepoužívejte a jejich prostřednictvím ani prostřednictvím jejich funkcí neposkytujte žádné informace (například jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, přezdívku či uživatelské jméno, které byste chtěli použít). Jestliže zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 16 let, tyto údaje smažeme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít nějaké údaje o dítěti mladším 16 let nebo že nám nějaké údaje poskytlo, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected] nebo prostřednictvím níže uvedených kontaktních informací.

JAK MĚNÍME A AKTUALIZUJEME TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat. Pokud tak učiníme, zveřejníme aktuální verzi. Jestliže provedeme podstatné změny ve způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji svých uživatelů, upozorníme vás na to prostřednictvím e-mailu nebo oznámením na domovské stránce našich rozhraní online.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme aktualizovat. Pokud tak učiníme, zveřejníme aktuální verzi na těchto stránkách a upravíme datum verze, umístěné v horní části této stránky. Pokud provedeme podstatné změny ve způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji našich uživatelů, upozorníme vás na to prostřednictvím e-mailu na adrese, kterou uvádíte ve svém účtu, nebo oznámením na webu nvent.com. Chcete-li sledovat změny, máte odpovědnost kontrolovat, zda na vás máme k dispozici aktivní a funkční e-mailovou adresu, a pravidelně navštěvovat naše rozhraní online i toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li nějaké dotazy k tomuto prohlášení nebo ke způsobu, jakým využíváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected] nebo pomocí níže uvedených informací.

Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese [email protected] nebo pomocí níže uvedených informací. Můžete se obrátit také na vedení místní pobočky společnosti nVent, se kterou jste uzavřeli smlouvu.

Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru, je správou dat pověřena společnost
nVent Electric plc,
irská společnost s obchodním sídlem na adrese 43 London Wall,
London, EC2M 5TF,
Spojené království

Sídlíte-li mimo Evropský hospodářský prostor, je správou dat pověřena společnost
nVent Management Company
Attn: Privacy Office
1665 Utica Ave.
Suite 700
St. Louis Park, MN, 55416

Referenti pro ochranu údajů:
Kde to vyžaduje zákon, jmenovali jsme referenta pro ochranu údajů pro každou entitu. Jsou to

pro nVent Thermal Germany GmbH, Erico GmbH, Steinhauer GmbH, Schroff GmbH:
Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Cologne
Německo
telefon: +49 (0)221–222 183–0
[email protected]